Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

Les Pràctiques Externes Curriculars del Grau d'Òptica i Optometria són l'aplicació pràctica de tots els coneixements aconseguits el deixe anar del Grau en totes les assignatures. Les pràctiques tenen una duració aproximada de 20 hores setmanals en un horari que vindrà marcat segons el nombre d'alumnes matriculats i la disponibilitat del lloc on es duen a terme les pràctiques. Els alumnes atendran pacients reals tutelats per professionals col·legiats. L'objectiu és aconseguir destresa a l'hora d'atendre pacients optomètrics en tots els seus vessants bàsics: graduació, adaptació de lents de contacte, anàlisi de la visió binocular, .... Es tracta d'aconseguir professionals amb una visió real dels problemes i les seues interrelacions, preparant la seua incorporació futura al treball i desenvolupant de manera pràctica les competències establides en la titulació.

L'oferta de Pràctiques Externes Curriculars es realitza a través de la Clínica Optomètrica de la Fundació "Lluís Alcanyís" de la Universitat de València, creada principalment per a donar formació clínica als estudiants del Grau en Òptica i Optometria i del Màster Oficial en Optometria Avançada i Ciències de la Visió.

Durant les practiques curriculars es realitzen activitats clíniques amb pacients reals, en sessions de 5 hores en horari de matí i vesprada altern, fins a completar un total de 270 hores presencials (54 sessions).

Els i les estudiants que vulguen realitzar les pràctiques externes curriculars hauran d'haver superat almenys 180 ECTS, dels quals 24 han de ser de les matèries d'Optometria o Contactologia en el moment de fer la matrícula. Aquells/as estudiants que no complisquen aquest requisit no podran matricular-se en l'assignatura de Pràctiques Externes. Podran realitzar la matrícula en el següent curs acadèmic, sempre que complisquen el citat requisit, i en el seu cas, podran acollir-se a l'opció d'avançament de convocatòria sempre que complisquen amb els requisits acadèmics necessaris per a aquesta opció. Per decisió de la Comissió de Pràctiques Externes de la Facultat de Física, i amb l'objectiu de tractar d'oferir una oferta docent de major i millor qualitat, contribuir a una millor organització de les pràctiques i tractar de mantindre l'equilibri necessari en l'atenció rebuda pels diferents grups docents, no s'ofereix l'opció d'ampliació de matrícula en l'assignatura de Pràctiques Externes per al segon quadrimestre del curs acadèmic.