Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

El Grau en Òptica i Optometria té com a objectiu formar especialistes altament qualificats per a l'avaluació de la salut visual mitjançant el desenvolupament d'activitats dirigides a la prevenció, la detecció, la valoració i el tractament de les alteracions de la visió. Per a això, l'estudiant haurà d'adquirir coneixements, habilitats i destreses en la realització d'exàmens visuals i oculars, disseny, verificació i adaptació de sistemes òptics, disseny i desenvolupament de programes d'entrenament visual i propostes de millores ergonòmiques.

Donades les característiques del Grau en Òptica i Optometria, el perfil idoni de l'estudiant a ingressar haurà de tindre una formació en ciències amb coneixements en física i que tinga interés a aprofundir en el món de la visió, partint de coneixements bàsics en ciències de la salut fins a arribar a cursar 18 crèdits de pràctiques externes obligatòries (a més dels convenis existents amb clíniques i hospitals, la Universitat de València té una Clínica Optomètrica pròpia on l'estudiant/a es forma en atenció a pacients).

Les eixides professionals que en l'actualitat se li presenten a l'egressat del Grau en Òptica i Optometria són aquelles relacionades amb l'exercici de la professió en gabinets d'optometria, ja siguen dins de la sanitat pública o privada, així com en empreses vinculades al sector de l'òptica i l'optometria.