Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

Bloc C

Ubicació

Descripció Capacitat
Planta Baixa

Consergeria

 

Sálo de Graus Lise Meitner  

Prestacions del Saló

100

Laboratori de Física General

 
Laboratori de Mecànica  
Laboratori de Termodinàmica Vicente Gandia  
Sales d'estudi  
 Planta Primera Aula 3110 108
Aula Informàtica III 22
Aula Informàtica IV 22
Laboratori Teledetecció - Aula 3100 21
Laboratori d'Ones Electromagnètiques  
Laboratori de Tèc. Exp. d'Electromagnetisme  
Laboratori de Medi Ambient  
Laboratori de Fisica Quàntica  
Laboratori d'Energies Renovables  
 Laboratori de Física Mèdica  
 A.D.R.  
 Planta Segona Departament de Física Atòmica, Mol. i Nuclear  
Laboratori de Física Nuclear i de Partícules  
  Laboratori de Instrumentació Nuclear i de Partícules  

 PlantaTercera

 Departament de Física Terra i Termodinàmica  

 

Bloc D

Ubicació Descripció Capacitat
Planta Baixa  Departament d'Òptica  
Seminari d'Ôptica  
Planta Primera Secretaría - Administració           
Deganat     
Sala de Reunions 20
Aula 4103 45
Aula 4104 45
Aula 4105 50
Aula 4107 50
Aula Informàtica II 22
Aula 4110 28
Aula 4112 99
Aula 4113 79
Planta Segona
 
Aula 4204 66
Aula 4205 72
Aula 4207 40
Aula Experimenta  
Laboratori d'Optica  
Laboratori d'Óptica II  
Laboratori d'Óptica III  
Laboratori d'Óptica Electromagnètica  
Laboratori de Mètodes d'Exploració Clínica  
Laboratori de Psicofísica de la Visió  
Laboratori d'Estat Sòlid  
 Departament d'Òptica  
Planta Tercera Departament de Física Teòrica  
Departament d'Òptica

 

Laboratori de Visió III  
Planta Quarta Departament de Física Teòrica  
 

Edifici Serveis Generals 3er pis

Ubicació Descripció Capacitat

Planta tercera

Laboratori de Física                                          
Laboratori de Ciències de la Visió  

 

Edifici Joaquim Català

Ubicació Descripció Capacitat

Planta Baixa

Aula 1                                                                   

18

Planta Primera Laboratoris d'Oftàlmica  

 

Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz 

Ubicació Descripció Capacitat
Planta Baixa Departament de Física Aplicada  
Planta Primera Laboratori de Microscopia  
Planta Quarta Departament de Astronomia i Astrofísica  
Seminari d'Astronomia  
Planta Quinta Aula d'Astronomia  

 

Facultat de Farmàcia

Ubicació Descripció Capacitat
Planta Baixa Gabinets d'Optometria i Contactologia    

 

A més, a les titulacions de la Facultat de Física es donen classes en:

- Aules AI-4 (planta baixa) i AI-14A i AI-14B (planta primera) del Aulari Interfacultatiu (C/Vicent Andrés Estellés, s/n. Burjassot).

- Seminari de Fisiologia, Laboratori IV i Aula d'Informàtica, en la planta primera de la Facultat de Farmàcia (C/Vicent Andrés Estellés, s/n. Burjassot).

- Laboratori d'Electrònica, en la planta primera de la E.T.S.E. (Av. de la Universitat, s/n Burjassot)

- Sala de pràctiques de Microbiologia, en la  planta primera de la Facultat de Medicina (Av. Blasco Ibañez, València)

- Aula de la planta baixa de la Clínica Optomètrica (Carrer Guardia Civil, 22 València)