University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Les 3 emes és una acció promoguda pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, gestionada pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), que vol contribuir a conscienciar sobre la importància de les bones pràctiques que minimitzen el risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn universitari. 

Aquesta iniciativa convida l’estudiantat de la Universitat a contribuir en la difusió de les mesures de protecció front a la Covid-19, basades en el rigor científic, formant-se i participant en una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat universitària. El títol recorda les tres mesures de prevenció bàsiques que es recomanen actualment: higiene de mans, ús correcte de la mascareta i màxima ventilació.

Pot inscriure’s l’estudiantat de grau de la Universitat de València. La inscripció és gratuïta, les places són limitades i es pot obtindre el reconeixement d’1,5 crèdits ECTS per participació. 

 

Curs 2021-2022

 

FASES

1. Inscripció

Les persones interessades poden inscriure’s enviant un correu a les3emes@uv.es, abans del 6 de setembre de 2021.

 

2. Formació per a noves inscripcions

Les persones inscrites que no participaren en l’edició anterior rebran una formació sobre la Covid-19, transmissió i riscos i prevenció en espais universitaris, a càrrec de Jose Maria Martín Moreno, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València.

  • La formació tindrà lloc el 7 de setembre de 2021, a les 11:30, en l’Aulari III, aula 3L1, del campus de Blasco Ibáñez. Si les circumstàncies no permeteren la presencialitat, s’habilitarà la formació a través d’Aula Virtual.


3. Reunió preparatòria per a les accions de sensibilització

Totes les persones participants, tant les formades el curs passat com les inscrites per primera vegada en el curs 2021-22, han d'assistir a una reunió de 30 minuts el dimarts 7 de setembre, mitjançant Aula Virtual. Poden triar assistir:

  • A les 11:00. Per a facilitar el seguiment d’aquesta reunió a les persones que a continuació han d'assistir a la formació per a nous participants, s’habilitarà una pantalla en l’aula 3L1 de l’Aulari III, de manera que puguen seguir la reunió preparatòria i, tot seguit, assistir a la formació.
  • A les 16:30.


4. Accions de sensibilització 

Participació en els punts d’informació que s’instal·laran en els tres campus, del 13 al 23 de setembre, per dur a terme les accions de sensibilització i promoció de conductes segures davant la Covid-19.

L’estudiantat haurà de dedicar 10 hores a aquesta acció. Per a això, haurà d’escollir 5 torns de 2 hores cadascun, distribuïts de dilluns a dijous en horari de matí (de 10 a 12 h) i de vesprada (de 14 a 16 h).


5. Elecció de torns 

Per a comunicar qualsevol incidència respecte als torns, escriviu a les3emes@uv.es.

 

CERTIFICACIÓ

Els certificats de reconeixement d’1,5 crèdits ECTS s’enviaran des del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) una vegada es verifique l’efectiva participació.