institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La Càtedra Ciutat de Cullera publica l'Informe Anual 2022 de l'Observatori Territorial Turístic de Cullera.

  • June 6th, 2023
Portada

La Càtedra Ciutat de Cullera té com un dels seus objectius fonamentals analitzar el territori de manera integral. Aquest informe, que es publica de manera anual, arreplega tota la informació generada, analitzada i difosa en els estudis realitzats per l'Observatori Territorial de Cullera (OTT) de la Càtedra.

La Càtedra Ciutat de Cullera genera informació empírica tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu, per a la seua posterior anàlisi prospectiva i difusió dels resultats al llarg dels estudis que es realitzen. Aquesta informació s'arreplega en l'Observatori Territorial Turístic de Cullera.

En un escenari competitiu i global, les ciutats i els territoris del segle XXI han de dotar-se d'eines que els permeten aprofundir en el seu propi coneixement i en els factors que determinen el seu progrés i la qualitat de vida dels seus habitants.

Comprendre les mateixes fortaleses i afeblides del territori, els elements que el condicionen i la seua interpretació en els diferents contextos i conjuntures, és la base per a prendre les millors decisions entre els agents institucionals, econòmics i socials en qualsevol ciutat.

El OTT naix amb la intenció de ser un destacat recurs d'informació socioeconòmica i territorial en l'àmbit municipal. Es presenta com una eina de treball que ha d'estar a la disposició de tots els ciutadans, del teixit associatiu i dels diversos actors polítics de la ciutat.

La memòria es pot descarregar en el aquest enllaç