institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La Càtedra de Cultura Territorial Valenciana reuneix la seua Comissió Mixta

  • February 14th, 2023
Membres comissió mixta

Hui 14 de febrer s'ha reunit les 12:00 hores la Comissió Mixta de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana de la Universitat de València en el despatx de la Vicerectora d'Innovació i Transferència.

Els assistents van ser per part de la Universitat de València, la Vicerectora d'Innovació i Transferència Rosa María Donat Beneito; el Catedràtic de Geografia i Director de la càtedra Joaquín Farinós Dasí; i el Vicerector d’Investigació Carlos Hermenegildo.

Per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilidad, han assistit Rosa Pardo, Directora General d'Habitatge, Obres Públiques i Paisatge, Inmaculada Orozco, Secretària Autonòmica i Rafael Briet, sotssecretari.

El màxim òrgan de govern de la citada càtedra es va reunir amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació memòria activitats 2022.
2. Informació sobre renovació del Conveni per a 2023.
3. Proposta d'activitats per a 2023.
4. Assumptes de tràmit.
5. Torn obert de paraula, precs i qüestions.

La Comissió Mixta és l'òrgan màxim de direcció de la càtedra, responsable de l'aprovació de les línies d'actuació i pressupostos, així com del seguiment de l'execució de les activitats de la càtedra.