institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La Càtedra de Drets Lingüístics de la UV convoca els Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2021

  • October 27th, 2021
Càtedra de Drets Lingüístics de la UV

Publicada la Resolució de la convocatòria dels Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2021 a l'estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en tesis doctorals aprovades en les universitats públiques espanyoles amb esment Cum laude

L'objectiu d'aquesta convocatòria és premiar l'estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en les tesis doctorals aprovades amb esment Cum laude en les universitats públiques espanyoles.

Podran participar els estudiants i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat una tesi doctoral amb esment Cum laude en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l'estat o en anglès, en el curs 2020/2021, entre l'1 d'octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Per a poder participar les tesis han de centrar l'atenció en els fonaments teòrics, les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics des de les temàtiques següents: drets humans lingüístics, igualtat lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge jurídic i administratiu, i psicologia del llenguatge.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 30 d'octubre de 2021 a les 14 hores.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en aquest enllaç.

Publicació al DOGV (27/10/2021) i al Tauler de la Universitat de València.