Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) Logo del portal

1. Propagació , conservació i millora d'espècies forestals

El seu objectiu és el desenvolupament de protocols per propagar espècies forestals en perill d'extinció (conveni amb la Generalitat Valenciana) o d'aquells genotips/ Famílies que presenten característiques excepcionals de creixement i/o producció. S'han aplicat a Fraxinus ornus , Sorbus domestica, Robinia pseudoacacia, Cedrus atlantica i Cedrus libani .

Des de l'any 2005, el grup treballa en l'optimització de protocols d' embriogènesi somàtica en Pinus pinaster (pi marítim) i Quercus ilex (alzina) . En Pinus pinaster, s'ha induït embriogènesi somàtica a partir de explantos de tres procedències (Serra Calderona , Sòria - Burgos i Galícia- Costa ) i s'han obtingut plantes a partir d'algunes de les línies regenerades . S'està estudiant l'efecte del medi líquid i de la temperatura durant les diferents fases del procés. En la alzina s'ha determinat l'efecte de l'edat del explanto, flors masculines i femenines, sobre la capacitat embriogénica (MICINN) . Fruit de la col·laboració amb la Universitat Màlaga, la Universitat d'Alcalá d'Henares i l'INIA participar en una acció complementària per obtenir línies haploides de pi maríti.

2. Aplicació del cultiu in vitro en genòmica forestal.

  • Validació de gens responsables de característiques de creixement i tolerància a estrès hídrico.

Va començar el 2010 ( projecte Europeu Plant - KBBE ) i l'objectiu és la utilització de plantes transgèniques de pi marítim per validar gens candidats implicats en respostes de creixement. Estem generant, a partir de línies embriogénicas, plantes transgèniques amb nivells variables d'expressió (sobreexpressió, o silenciament mitjançant RNAi ) dels gens responsables d'aquestes característiques.
En aquest projecte estan implicats laboratoris de França, Espanya Alemanya i Portugal

  • Obtenció de línies haploides.

En l'actualitat (Projecte PROCOGEN la part europea subvencionada per la UE ), estem generant línies haploides de pi marítim que seran utilitzades com a material de partida per a la seqüenciació del genoma de l'esmentada espècie. Aquest és un projecte en el qual participen grups Europeus, Nord-americans (USA i Canadà) i empreses privades

3. Millora genètica d'espècies amb interès hortícola i medicinal.

 

El nostre grup va desenvolupar un protocol per a la propagació de varietats de Nerium oleander ( baladre ) amb interès ornamental . En base a aquests coneixements, l'any 2009 vam signar un contracte amb l'empresa SAT Even 46 CV per sanejar varietats de baladre i produir plantes mare lliures de bacteri que seran utilitzades en les seves campanyes. Aquest contracte es renova anualment .
S'han desenvolupat protocols per a la transformació genètica d'espècies amb interès farmacèutic (Digitalis minor) i cosmètic (Lavandula latifolia, espígol ) (1996-2008 , U. València ) que han estat utilitzats per introduir gens d'interès en Digitalis i són la base de la línia 4.

4. Ingeniería metabólica de terpenos.

 

L'objectiu és l'estudi dels mecanismes que regulen la síntesi i acumulació de terpens en tricomes glandulars de l'espígol (programa PROMETEU) . Hem sobreexpressat els gens d'Arabidopsis HMG1 (l'enzim catalitza la primera reacció de la ruta MVA citoplasmàtica) , DXS ( l'enzim catalitza la primera reacció de la ruta MEP, cloroplàstica ) i LS de Mentha spicata (codifica Limoneno sintasa , LS , que catalitza el pas del geranil difosfat a limonè), arribant a les següents conclusions:

  1.   La sobreexpressió tant de DXS com HMG1 augmenta significativament la producció d'olis essencials.
  2.   Aparentment la ruta MVA contribueix a la biosíntesi dels constituents terpènics de l'oli d'espígol. Actualment estudiem si aquesta contribució és conseqüència que l'IPP citoplasmàtic és normalment transferit als plastidis en plantes no transformades.
  3.   La sobreexpressió del gen LS modifica el perfil monoterpénico de l'oli d'espígol, fonamentalment en fulles joves .