Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Les setmanes d’activitats complementàries (SAC) estan concebudes com a períodes acadèmics en què es poden realitzar activitats i establir agrupaments que no són possibles en l’estructura habitual dels cursos. L’objectiu essencial de les SAC és oferir una opció organitzada, quant a l’espai i al temps necessari, per a complementar la formació que hom rep en les classes convencionals dins de l’aula a través de la programació d’activitats de diversa índole com a seminaris, tallers, conferències, grups de treball, etc.

Per tant, les activitats dissenyades per a aquestes setmanes no poden constituir-se com a singularitats o esdeveniments més o menys cridaners sense relació amb les assignatures, sinó que constituïxen complements educatius de la formació del mestre i han de respondre a l’adquisició i desenvolupament de les competències que l’estudiant previsiblement va adquirint a través de cada una de les matèries.

En aquest sentit, i ja que hi ha competències que no són exclusives d’una assignatura, les Setmanes d’Activitats Complementàries permeten el treball cooperatiu de professors de diferents Departaments a través del disseny i realització d’activitats conjuntes.

Podem distingir dos tipus d’activitats complementàries:

a)        Activitats de caràcter obligatori plantejades per cada docent per al seu propi grup. Aquestes activitats han de realitzar-se en l’hora de classe (primera franja de l’horari especial en les SAC) o bé fora d’aqueixa franja horària quan es tracta d’una activitat que suposa una eixida de la Facultat (visites guiades, observació astronòmica nocturna...).

b)        Activitats programades de forma oberta i d’accés voluntari, amb la intenció que s’hi puga inscriure un nombre més gran d’alumnes (tallers, conferències, taules redones, espaicinema, etc.).

En la primera franja horària de cada torn, excepte en el cas que el o la docent haja organitzat alguna activitat especial per al seu grup, hi ha classe normal i no es pot traslladar a un altre dia, ni menys encara a la franja horària de les activitats comunes.

Per tant, cada assignatura tindrà una sessió de classe; exceptuant el primer quadrimestre de 3r curs, en què cada assignatura farà dues sessions de classe durant aquesta setmana; si no coincideixen en el primer bloc horari, el professorat del grup decidirà quin altre dia faran la segona sessió. Si alguna assignatura no té classe en aquesta primera franja horària, amb l’acord dels professors/es d'eixe grup, cal decidir quin dia es farà una de les dues sessions de classe.

En els períodes reservats a les activitats complementàries, compresos en la majoria dels casos per les hores finals de la jornada docent (entre les 11 i 14 hores al matí i entre les 17 i les 20 hores a la vesprada) resulta imprescindible que el professorat respecte les activitats programades, per la qual cosa cap professor pot exigir l’assistència obligatòria dels estudiants a qualsevol iniciativa personal. Tampoc es pot convertir en una setmana per a realitzar exàmens parcials ni cap altre tipus d’activitat obligatòria. Aquest és un període d’oferta oberta en què els estudiants han de poder triar, segons els seus interessos, entre alguna de les activitats proposades. En tot cas, el professorat podrà recomanar aquelles activitats que considera més adequades i, si ho estima oportú, tindre-les en compte com una part dels continguts a avaluar sense oblidar que el principal objectiu serà el foment de la participació dels estudiants en qualsevol de les propostes, mai en una concreta de manera obligatòria.

El professorat responsable de cada activitat ha d’encarregar-se de constituir els grups d’estudiants que hi participaran i de dur a terme un registre dels que es vagen inscrivint. A partir d’aquest control podrà rebutjar noves inscripcions, comunicades personalment o per mitjà del correu electrònic del professor responsable, si ja ha sigut cobert el nombre màxim de places previstes. També és competència del professorat responsable de cada activitat la seua avaluació a través dels instruments que considere oportuns.

Cada curs acadèmic s’estableixen 3 ó 4 setmanes d’activitats complementàries, les dates de les quals poden consultar-se en la pestanya adjunta. Les activitats programades poden també consultar-se en la pàgina de la Facultat.