Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Equip deganal

Nom Càrrec Correu electrònic Telèfon
Botella Nicolas, Ana Maria Degana Ana.Maria.Botella@uv.es

963864481

ext. 64481

Ibarra Rius, Noelia Secretaria Noelia.Ibarra@uv.es

963864481

ext. 64481

Villacañas de Castro, Luis S. Vicedegà de Pràcticum Luis.Villacanas@uv.es

963864481

ext. 64481

Insa Agustina, José Ramón Vicedegà de Relacions Internacionals i Mobilitat Jose.insa@uv.es

963864481

ext. 64481

Juan Carlos Colomer Rubio Vicedegà de Cultura Professional i Tecnologia educativa Juan.Colomer@uv.es

963864481

ext. 64481

Gómez Devís, Begoña Vicedegana d'Estudis i Qualitat Mabegode@uv.es

963864481

ext. 64481