Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Docent responsable: Rosa Isusi 

És un projecte centrat en la utilització i creació de materials audiovisuals tant per actualitzar la docència i impulsar les metodologies actives per al aprenentatge. Enguany el tema és el foment de la innovació social, es a dir, s’atenen les noves demandes socials (incloses les educatives) al cinema i els audiovisuals per proposar possibles solucions a través de la creació de materials audiovisuals que podran ser utilitzats com recursos didàctics a les aules. 
Els objectius són:
-Impulsar l’ús dels audiovisuals com a eina educativa.
-Desenvolupar fonamentalment les competències digital, lingüística, social i creativa. 
-Donar a conèixer i fomentar la innovació social i la utilització del coneixement per solucionar problemes socials i educatius. 
-Crear materials didàctics en suport audiovisuals.
-Potenciar el sentit reflexiu i crític entre els estudiants. 
EspaiCinema arriba al voltant a un millar d’estudiants, a través d’assignatures del Grau en Mestre/a d’Educació Infantil i Primària, del Màster en professor/a d’Educació Secundària, del Grau d’Educació Social de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Tanmateix també podem incloure a l’alumnat susceptibles de participar-hi fora de les assignatures implicades i dins de les SAC. 

Pàgina web: https://espaicinema2019.blogspot.com/ (Canviant l’any darrere d’Espaicinema apareix l’activitat realitzada en cursos anteriors)