Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Per a efectuar el depòsit del treball de final de grau i poder-lo qualificar, en totes dues titulacions, cal acreditar:

  • B1 idioma estranger: Imprescindible la presentació d’un nivell equivalent al B1, o superior, en una llengua estrangera, expedit per una entitat reconeguda.
  • C1 valencià: d’acord amb la nova normativa de la Conselleria d’Educació, l’oferta horària està dissenyada perquè, si us matriculeu per agrupacions i no mescleu grups, compliu aquests requisits (tots dos):

1.- un mínim de 80 ECTS impartits en valencià, 

A la secretaria virtual disposeu d'un  comptador que permet comprovar el requisit de 80 crèdits cursats en valencià.

El Pràcticum de Grau i el Treball Final de Grau no computaran com a crèdits ECTS als efectes d’aquest acord.

2.- dels quals, almenys, 18 ECTS de les matèries següents:

                 Grau de Mestre/a en Educació Infantil:

33607 Llengua catalana per a Mestres- 6 crèdits

33608 Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral-  4,5 crèdits

33616 Formació literària en l’aula d’educació infantil - 4,5 crèdits

33617 Iniciació a la lectura i l’escriptura - 4,5 crèdits

33618 La planificació de la llengua i la literatura en l’educació infantil - 4,5 crèdits

                 Grau de Mestre/a en Educació Primària :

33607 Llengua catalana per a Mestres- 6 crèdits

33656 Lingüística per a mestres  - 6 crèdits

33657 Formació literària per a mestres  - 6 crèdits

33658 Aprenentatge de la lectura i l’escriptura– 4,5 crèdits

33659 Desenvolupament d’habilitats comunicatives en contextos multilingües - 6 crèdits

33660 La planificació de la llengua i la literatura en l’educació primària – 4,5 crèdits

 

ATENCIÓ: Els alumnes amb matrícules especials (Erasmus, Sicue, trasllat d’expedient, repetidors…) i que no puguen complir el requisit anterior, hauran d’acreditar el C1 de valencià. (Entitats reconegudes)

Com s’ha de presentar: a través de www.uv.es/eregistre, dirigit a la Facultat de Magisteri, grup “Presentació requisits lingüístics”.

 

Una vegada que t’hages graduat pots obtenir el C1 de valencià mitjançant una d’aquestes dues opcions:

A.- El certificat l’enviarà la JQCV per correu electrònic a l’adreça de la UV de cada estudiant sense necessitat de fer cap sol·licitud, quan la Facultat de Magisteri envie la informació de les persones graduades.

B.- A més, totes les persones que hagen superat els graus de Mestre/a d’Educació Infantil o de Mestre/a d'Educació Primària de la Universitat de València corresponents als plans d’estudis de 2012 poden sol·licitar l’expedició del certificat de nivell C1 de coneixements de català de la Universitat de València, al Servei de Llengües i Política Lingüística, per un cost d’aproximadament 27€. Aquest certificat té exactament la mateixa validesa que el de la JQCV.

Per a obtenir-lo, cal entrar en la seu electrònica i seguir els passos següents