University of Valencia logo Logo Logo del portal

Aquest programa correspon a la formació provinent de les ajudes institucionals de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), que configuren el programa tradicionalment denominat “De Formació Contínua”, (també denominada “Formació per a l’ocupació”), anunciat generalment a principi d’any. Aquestes accions, dirigides tant a PAS com a PDI, es configuren dins d’un
Pla Anual de Formació que es dissenya des de les seccions corresponents del SFPIE, i que es publica al DOCV.  Pot consultar la normativa d’acreditació d’aquestes accions, tant per al PAS com al PDI, que és la general de l’IVAP.