Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Benestar Social: Intervenció Familiar Logo del portal

Publicats els resultats de l’estudi d’inserció laboral dels 103 màsters oficials de la UV

  • Fundació General UV
  • 14 d’octubre de 2020
Imatge de l'inici del curs 2020-2021 a la Universitat de València.
Imatge de l'inici del curs 2020-2021 a la Universitat de València.

UVocupació ha ampliat el tercer informe d’inserció laboral de les promocions de titulats i titulades dels anys 2016, 2017 i 2018 de Màster Oficial de la Universitat de València. D’aquesta manera, les persones interessades poden consultar un informe més detallat de les 103 titulacions analitzades, els resultats de les quals permetran millorar els plans d’estudi, augmentar l’ocupabilitat dels titulats i les titulades, i avaluar la situació del mercat laboral, entre unes altres utilitats.

L’estudi, que mostra que el 84,4% de les persones titulades de Màster Oficial han trobat treball, recull 79 indicadors agrupats en huit capítols. El primer d’ells ofereix informació relacionada amb els estudis de Màster, el segon i el tercer se centren en l’experiència laboral prèvia i durant la realització dels estudis. En els capítols quatre i cinc es recullen característiques del primer i actual o últim treball de les persones enquestades. Els darrers tres apartats estudien l’historial laboral des de la finalització dels estudis i mostren indicadors sobre les persones que estan cercant ocupació i inactives en el mercat laboral.

Perquè resulte més senzill, cada indicador està presentat en una taula en la qual es compara el resultat de la titulació respecte a la seua branca de coneixement i al total de la Universitat de València. Els resultats són d’utilitat per als centres on s’han impartit els màsters, perquè d’aquesta manera compten amb una base per a millorar els seus plans d’estudi i augmentar la inserció laboral. A més, tant l’estudiantat com les persones egressades i la societat en general disposaran de dades per a valorar la inserció i evolució en el mercat laboral de les titulacions de Màster Oficial de la Universitat de València.

L’elaboració de l’informe s’ha realitzat amb mostres d’estudiantat egressat de 103 màsters que duia en el mercat laboral un, dos o tres anys des de l’obtenció del títol.

La publicació d’aquest estudi s’emmarca en el programa d’iniciatives previstes pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius que dirigeix Adela Valero, a través de l’Àrea d’Estudis i Anàlisis d’UVocupació, coordinada per la professora María del Carmen Bas.

UVocupació és el servei d’ocupació de la Universitat de València, que s’inscriu dins de la Fundació General de la UV.

Llista d'enllaços: