Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Infermeria Oncològica Logo del portal

Terminis de 1ª convocatòria

  • Presentació de treballs: fins al 25 de juny
  • Data de lectures: entre el 13 i 17 de juliol

Terminis de 2ª convocatòria:

  • Presentació de treballs: fins al 17 de setembre
  • Data de lectures: entre el 5 i 8 d'octubre

Juntament amb el Treball de finalització de Master és necessari aportar en la Secretaria del Departament d'Infermeria el document que acredita complir els requisits per a la presentació del treball, signat pel Tutor del treball (Veure art. 8 del Reglament regulador dels Treballs Fi de Master de l'apartat Recursos de l'Aula Virtual. ABANS del 20 de maig.

L'alumnat haurà d'aportar un CD amb el PDF del Treball Final del Master i lliurar una còpia en paper del mateix.

Certificat coordinadors TFM