Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Salut Pública i Gestió Sanitaria Logo del portal

 • CE1: Conéixer els conceptes propis de la medicina preventiva, l'epidemiologia, i la salut pública, la seua relació amb el context socioeconòmic i la seua evolució al llarg del temps.
 • CE2: Comprendre els fonaments dels mètodes estadístics i epidemiològics, en general i aplicats a problemes específics de salut.
 • CE3: Identificar i prioritzar els determinants de salut i els estils de vida saludable d'una població.
 • CE4: Conéixer els fonaments de les principals estratègies de prevenció de la malaltia, protecció i promoció de la salut actualment disponibles.
 • CE5: Conéixer l'organització del sistema sanitari espanyol i les principals diferències i similituds a nivell autonòmic.
 • CE6: Comprendre els principis de la planificació sanitària i el disseny i l'avaluació de programes de salut per a població general i amb necessitats especials.
 • CE7: Comprendre les bases fonamentals de l'economia sanitària, el mercat sanitari, i les tècniques d'avaluació sanitària.
 • CE8: Entendre i saber manejar les diferents tècniques de direcció de centres sanitaris en diferents entorns, així com els sistemes de classificació de pacient i mesurament del producte, i les estructures organitzatives sanitàries.
 • CE9: Elaborar plans per a analitzar la situació de la salut de la comunitat.
 • CE10: Elaborar programes per a gestionar i avaluar servicis sanitaris.
 • CE11: Elaborar hipòtesi de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals i de disseny.
 • CE12: Ser competent per a intervindre en situacions d'emergència sanitària."
 • CE13: Conéixer l'avaluació, comunicació i gestió dels riscos per a la salut en matèria de sanitat animal i de seguretat alimentària.
 • CE14: Preparar i presentar resultats en seminaris i els elements bàsics de la comunicació.
 • CE15: Conéixer el procés d'investigació científica en Salut Pública.
 • CE16: Conéixer els sistemes d'informació per a la gestió i la política de salut.
 • CE17: Conéixer les peculiaritats dels servicis sanitaris i l'ordenació del sistema de salut.
 • CE18: Ser capaç de realitzar busques en la literatura científica i d'analitzar i interpretar rigorosament els resultats dels estudis científics duts a terme en l'àmbit de la Salut Pública i la Gestió de Servicis Sanitaris.
 • CE19: Ser capaç d'aplicar els fonaments i mètodes de la investigació qualitativa i quantitativa per a l'estudi i anàlisi dels elements relacionats amb la Salut Pública i la Gestió de Servicis Sanitaris en tots els seus nivells d'actuació.
 • CE20: Ser capaç d'escriure i presentar adequadament informes científics amb els fonaments, mètodes, resultats i discussió dels estudis empírics realitzats.