Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Salut Pública i Gestió Sanitaria Logo del portal

Introducció

La Salut Pública es pot identificar amb el conjunt d'esforços organitzats de la societat amb una missió primordial: prevenir problemes de salut i fomentar la salut de la comunitat.

Entre les dimensions bàsiques de la Salut Pública, destaquen: La seua concepció filosòfica basada en l'equitat; les inevitables implicacions polítiques que comporta (des de les malalties infeccioses als riscos ambientals passant per les malalties cròniques, l'organització de l'atenció sanitària, els riscos laborals, i l'atenció de les persones majors, a immigrants...); el seu ampli àmbit d'actuació; el caràcter multidisciplinari propi de la seua naturalesa (destacant la convergència en el treball de persones provinents de diferents perfils professionals de partida); i l'impacte i interrelació multisectorial (medi ambient, treball, educació, habitatge, alimentació...) que subjau en els fenòmens que afecten a la salut.

El Master Oficial Universitari en Salut Pública i Gestió Sanitària està orientat a la formació de professionals en el camp de la salut pública (epidemiologia, vigilància de la salut, promoció de la salut, prevenció de la malaltia, medicina preventiva, ambient i salut, salut laboral, seguretat alimentària) i de la gestió sanitària (planificació sanitària, gestió de serveis de salut, economia i macroeconomia sanitària, microeconomia sanitària).