University of Valencia logo Logo Master's Degree in Social Welfare: Family Intervention Logo del portal

Visita de Comissió d'Avaluació Externa: Màster Oficial en Benestar Social: Intervenció Familiar

  • January 26th, 2020
ciències socials uv

Del 29 al 30 de gener, la UV rebrà la visita del comitè que, en el marc del programa de renovació de l’acreditació de títols universitaris, ha d’avaluar el màster oficial en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics, el màster en Dret Constitucional i el màster en Benestar Social: Intervenció Familiar.

La Comissió d’Avaluació Externa està formada per quatre membres de diferents universitats espanyoles, un dels quals és un estudiant. Durant la visita, els avaluadors inspeccionaran les instal·lacions dels centres on s’imparteixen els màsters i s’entrevistaran amb diferents col·lectius involucrats en els títols: alumnat, professorat, PAS, equips directius, egressats/des, ocupadors/es i comitès d’autoavaluació. Així mateix, hi haurà una audiència pública el 30 de gener entre les 13:15 i les 14 hores  a la Sala de Graus de la Facultat de Dret perquè qualsevol persona interessada i que no haja estat entrevistada anteriorment puga aportar la seua visió respecte als màsters avaluats.