University of Valencia logo Logo Master's Degree in Social Welfare: Family Intervention Logo del portal

El doctorat en Ciències Socials per la Universitat de València pretén la formació avançada d'investigadors i investigadores capaces de generar nous sabers socials que puguen situar a la societat en condicions d'encarar les incerteses col·lectives amb capacitat creativa i coneixement científic. Les problemàtiques socials emergents abordades en aquest programa, ja siguen en l'àmbit de l'ocupació, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals, en el terreny del benestar social, les migracions i les trajectòries vitals o en les temàtiques de la sostenibilitat i els canvis culturals, requereixen de personal especialitzat i capacitat per al desenvolupament d'investigacions, tant de caràcter bàsic com a aplicat. En un context social en canvi constant i accelerat es requereix de persones dotades amb les capacitats necessàries per a la generació de nous coneixements relacionats amb l'organització i el funcionament de la societat, que participen en xarxes de treball per a la generació de debat i la creació d'un millor enteniment de la vida social.