University of Valencia logo Logo Physical Chemistry Department Logo del portal

Renovació de Representants d'Estudiants 2021

  • November 9th, 2021
Image de la noticia

La Directora del Departament convoca les eleccions previ acord de la Junta Permanent, en su sessió de 4-novembre-2021 (per delegació del Consell de Departament) per al dijous 25 de novembre de 2021

  1. Convocatòria
  2. Calendari
  3. Estudiants