University of Valencia logo Logo Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Science, Toxicology and Forensic Medicine Logo del portal

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS D'ESTUDIANTS AL CONSELL DE DEPARTAMENT

  • November 12nd, 2021
Image de la noticia

Es convoquen eleccions de representants d'estudiants al Consell de Departament segons el calendari adjunt.

Les candidatures que es presenten per correu electrònic (Formulari) han d'estar dirigides a "dep.medicina.preventiva@uv.es".

El candidat o candidata haurà d'enviar la seua candidatura des del seu compte de correu electrònic de la Universitat de València (@uv.es/@alumni.uv.es).

Aquest escrit es podrà signar mitjançant signatura electrònica de la persona interessada, i en cas que la signatura siga manuscrita, l'escrit s'haurà d'acompanyar d'una còpia d'un document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua signatura

Candidatures provisionals

Candidatures_definitives

Proclamació_definitiva