University of Valencia logo Logo Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Sciencs, Toxicology and Forensic Medicine Logo del portal

El prof. Giuseppe Meca ha sigut triat com a beneficiari d'un projecte "Valoritza i Trasfereix"

  • July 31st, 2020
Image de la noticia

El prof. Giuseppe Meca ha sigut triat com a beneficiari d'un projecte "Valoritza i Trasfereix", promogut pel Vicerectorat d'Investigació de la UV que porta per títol: DISPOSITIU ANTIFUNGICO PER Al CONTROL DE FONGS EN CEREALS EMMAGATZEMATS EN SITGES.