Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

Els interessats a sol·licitar un certificat que tinguin actiu el compte de @alumni de la Universitat de València, podran fer-ho a través de la Seu electrònica ENTREU. Si el certificat requereix de pagament de taxes, una vegada pagat amb targeta a través de la passarel·la de pagaments, es generarà un certificat oficial amb signatura electrònica en format pdf que es dipositarà en "el meu lloc personal" de la seu electrònica.

Si no té actiu el compte, haurà de seguir el següent procediment:
1. Presentar la sol·licitud.
2. Si el certificat no és gratuït, abonar les taxes corresponents en l'entitat bancària, segons el tipus de certificat.
3. Arreplegar, degudament identificat, a la secretaria el certificat presentant la còpia del rebut pagat.

Així mateix, els interessats podran sol·licitar per correu electrònic el certificat enviant una còpia del DNI. en este cas des de secretaria s'enviarà el rebut generat.

Procés Acció  Documentació Instància
Certificat acadèmic de notes (Grau i Màster)
  • Certificats
  • Abonar la taxa, si procedeix, i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol·licitud.
 

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

 

 

Certificat de matrícula (Grau i Màster)    

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

 

Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança escolar (Grau i Màster)    

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

 

Certificat de taxes de matrícula (Grau i Màster)    

Per la Seu Electrònica "ENTREU"