Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

Procediment per a realitzar l'expedició del títol de graduat/graduada:

A Través de l'ENTREU Seu electrònica de la Universitat de València.

Procediment per a realitzar l'expedició del títol de Màster:

A Través de l'ENTREU Seu electrònica de la Universitat de València.

Consultar normativa

Arreplegar el títol:

1. L'interessat/da rebrà la comunicació que el seu títol està en secretaria.
2. L'interessat/da se personarà en secretaria amb el DNI.

Si no pot acudir personalment podrà autoritzar una altra persona per mitjà de poder notarial.

Si l'interessat residix en una altra comunitat autònoma o en l'estranger, podrà sol·licitar l’enviament del títol a Delegació de Govern, Ambaixada o Oficina Consular de la seua residència, previ abonament de la corresponent taxa.

Més informació sobre expedició de títols en el apartat d'estudis de grau d'esta web (títols i certificats).