University of Valencia logo Logo Office of Vice-Principal for Research, Office of the Vice-principal for Innovation and Transfer Logo del portal

  • Empren +

III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs» - Nota informativa

  • July 6th, 2017

Nota informativa sobre el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de la III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs».

Una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 5 de juliol de 2017 l’extracte de la Resolució de 30 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs», d’acord amb el que estableix la base 9.5. de l’esmentada convocatòria i tot considerant el que disposa l’apartat tercer de la Resolució de 8 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, pel qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2017 als efectes del còmput de tots els processos administratius subjectes a termini convocats per aquesta universitat, s’informa les persones interessades que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria de la III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs» finalitzarà el pròxim 2 de setembre de 2017.

Links:

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy