Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Investigadora

IV EDICIÓ DEL CONCURS «5U-CV STARTUP» QUE VA DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Relació DEFINITIVA de sol·licituds admeses, desistides i excloses (Data de publicació: 20/09/2017)

Relació PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació: 12/09/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2017 (Data de publicació: 03/07/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2017.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2017 - SUBPROGRAMA A. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS  EXPLORATORIES PER A LA FORMACIÓ DE NOUS PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COOPERACIÓ UVINCLIVA

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20/09/2017, ambdós inclosos.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2017 - SUBPROGRAMA B. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ALA REALITZACIÓ DE PROJECTES COL·LABORATIUS INNOVADORS

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20/09/2017, ambdós inclosos

 

 

III EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS», DINS DEL PROGRAMA "EMPRÈN +" DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Data de publicació: 03/07/2017)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA B: PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució DEFINITIVA - Subprograma B. (Data de publicació: 23/03/2017)

Resolució PROVISIONAL - Subprograma B

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 02/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA A: ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució DEFINITIVA - Subprograma A. (Data de publicació: 23/03/2017)

Resolució PROVISIONAL - Subprograma A

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 01/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 1 DE JUNY DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 5 “PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I LA TECNOLOGIA” PER ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ. (Data de publicació: 26/07/2016)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de Publicació: 20/12/2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de Publicació: 18/11/2016)

 NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat. (Data final: 28/11/2016).

 NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir del dia de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València. (Data final: 25/09/2016).

 

 

RESOLUCIÓ DE 3 DE NOVEMBRE DE 2016 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DE TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2016.

Resolució de la Concessió. (Data de publicació: 29/12/2016)

Formulari de sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016. (Data de publicació: 04/11/2016)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016 - SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS EXPLORATÒRIES PER A LA FORMULACIÓ DE NOUS PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COOPERACIÓ UV-INCLIVA

Resolució DEFINITIVA VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma A. (Data de publicació: 03/11/2016)

Resolució PROVISIONAL VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma A. (Data de publicació: 14/10/2016)

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016 - SUBPROGRAMA B: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES COL·LABORATIUS INNOVADORS

Resolució DEFINITIVA VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma B. (Data de publicació: 03/11/2016)

Resolució PROVISIONAL VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma B. (Data de publicació: 14/10/2016)

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

 

 

III EDICIÓ DE LOS PREMIS CONCURSO 5U-CV STARTUP QUE VAN DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Actes de CONCESSIÓ DE PREMIS. (Data de publicació: 19/10/2016)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 03/10/2016)

 

 

I EDICIÓ PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS, DINS DEL PROGRAMA EMPRÈN + DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 de septembre de 2016, ambdues incloses. (Data de publicació: 12/07/2016)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2015. SUBPROGRAMA A: AJUDES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV E INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HUP/IIS LA FE.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 10 de març de 2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2015. SUBPROGRAMA B: AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV E INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HUP/IIS LA FE.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 10 de març de 2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 26/02/2016)

 

 

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 6 - Convocatòria 2016).

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 25 DE JUNY DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 06/07/2015)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 19 de novembre de 2015)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 21 d'octubre de 2015)

  NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds i/o al·legacions s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 31/10/2015)

 

 

II EDICIÓ DE LOS PREMIS CONCURSO 5U-CV STARTUP QUE VAN DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Actes de CONCESSIÓ DE PREMIS. (Data de publicació: 12/11/2015)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 30/10/2015)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 14 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 19/10/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2014: AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L'HOSPITAL LA FE

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 12/03/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC - SUBPROGRAMA B: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONES PREPARATÒRIES DE NOUS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE L’INCLIVA

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2014 - SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS DE L'IIS INCLIVA

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 13/03/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 24 DE NOVEMBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 25/11/2014)

 

  NOTA: El termini de presentacióde SOL·LICITUDS serà de 30 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació de la convocatoria en la web de la Universitat de València (Data de publicació: 27/12/2014).

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies