Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Mobilitat de personal investigador

La Llei de ciència estableix que les universitats públiques “(...) promouran la mobilitat geogràfica, intersectorial i interdisciplinària, així com la mobilitat entre els sectors públic i privat en els termes previstos en aquest article, i reconeixeran el seu valor com un mitjà per a reforçar els coneixement científic i el desenvolupament professional del personal investigador.”

La UV, en compliment d’aquest mandat i de la seua pròpia estratègia en l’àmbit de la recerca, promou la mobilitat dels seus investigadors mitjançant el finançament d’accions concretes a través del programa propi d’ajudes i el suport en la sol·licitud i la gestió d’ajudes externes. Destaquen els següents:

- Ajudes per a estades de beneficiaris de programes de formació de personal investigador de caràcter predoctorall.

- Ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres de recerca.

- Ajudes per a estades d’investigadors/res convidats/dades.

  • Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

- Ajudes per a la mobilitat predoctoral per a estades breus en centres de R+D.

- Estades de professors i investigadors sènior en centres estrangers, inclòs el Programa "Salvador de Madariaga".

- Estades de mobilitat en l'estranger "José *Castillejo" para joves doctors.

- Ajudes per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres de recerca de fora de la Comunitat Valenciana.

- Ajudes per a estades de personal investigador doctor en centres de recerca radicats fora de la Comunitat Valenciana.

- Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana.