Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Introducció

La llei 14/2011, d’1 de juny, de ciència, tecnologia i innovació (Llei de ciència) defineix la figura del personal investigador com el personal “(...) que, estant en possessió de la titulació exigida en cada cas, duu a terme una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, l’ús d’aquests coneixements per a crear noves aplicacions, la seua transferència i la seua divulgació.”

De forma general, la carrera investigadora a Espanya s’estructura en tres períodes: formació predoctoral, formació posdoctoral i consolidació.

Etapa predoctoral:

El doctorat consta d’una primera part (un màster entre 60-120 crèdits ECTS) que permet accedir a l’etapa de recerca del doctorat. Anomenem període predoctoral tot el procés previ a la defensa de la tesi doctoral.

La UV, en el marc de les activitats de R+D desenvolupades pel seu personal docent i investigador, ofereix oportunitats a joves graduats de tot el món per iniciar la seua carrera investigadora en grups de recerca de prestigi reconegut.

Etapa postdoctoral

Tal com estableix la Llei de ciència, la consecució de la titulació de doctor posa fi a l’etapa de formació del personal investigador i en aquest moment comença l’etapa postdoctoral, la fase inicial de la qual està orientada al perfeccionament i l’especialització professional del personal investigador i es desenvolupa habitualment a través de la mobilitat o mitjançant la contractació laboral temporal.

L’etapa de recerca postdoctoral té una durada molt variable. Permet a l’investigador adquirir mèrits suficients que li permeten accedir a un lloc permanent o estable.

El Pla Estratègic de UV té l’objectiu de la captar i desenvolupar el talent investigador, per a la qual cosa ofereix diferents oportunitats a joves doctors que desitgen incorporar-se temporalment a grups de recerca de la UV en la seua etapa de formació postdoctoral.

Etapa de consolidació

La Llei de ciència ha definit el nou contracte d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), que té l’objectiu primordial de realitzar tasques de recerca orientades a l’obtenció del nivell de perfeccionament i especialització professional del personal investigador que porte a la consolidació de la seua experiència professional.

L’exemple més rellevant d’aquest tipus de contracte és el Programa Ramón y Cajal, en el qual participa molt activament la UV oferint un nombre determinat de contractes anualment.