Universitat de ValènciaRecerca i Transferència Logo del portal

Correspon a el Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació el desenvolupament i finançament per part de l'Administració General de l'Estat de les actuacions contingudes en la Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027.

L'actual Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per a el període 2021-2023 s'estructura en quatre programes estatals que corresponen als objectius generals establits en la Estratègia. Els programes estatals es despleguen en subprogrames de caràcter pluriennal que es desenvoluparan principalment mitjançant convocatòries en concurrència competitiva, en les quals es detallaran la modalitat de participació i el finançament.

 

  • Programa Estatal per a Afrontar les Prioritats del nostre Entorn.

- Subprograma Estatal d'Internacionalització.

- Subprograma Estatal de Sinergies Territorials.

- Subprograma Estatal d'Accions Estratègiques.

  • Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seua Transferència.

- Subprograma Estatal de Generació de Coneixement.

- Subprograma Estatal de Transferència de Coneixement.

- Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.

- Subprograma Estatal d'Infraestructures i Equipament Científic Tècnic.

  • Programa Estatal per a Desenvolupar, Atraure i Retindre Talent.

- Subprograma Estatal de Formació.

- Subprograma Estatal d'Incorporació.

- Subprograma Estatal de Mobilitat.

  • Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial.

- Subprograma Estatal de R+D+I Empresarial.

- Subprograma Estatal de Creixement Innovador.

- Subprograma Estatal de Col·laboració Público-Privada.

  • Accions Estratègiques.

- AE1. Acció Estratègica en Salut.

- AE2. Acció Estratègica en Cultura, creativitat i societat inclusiva.

- AE3. Acció Estratègica en Seguretat per a la societat.

- AE4. Acció Estratègica en Món digital, indústria, espai i defensa.

- AE5. Acció Estratègica en Clima, energia i mobilitat.

- AE6. Acció Estratègica en Alimentació, bioeconomía, recursos naturals i mediambientals.

 

Més informació sobre el Pla Estatal 2021-2023: