Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Horitzó Europa

Què és Horitzó Europa?

Horitzó Europa és el principal instrument per a finançar la recerca i la innovació a Europa durant el període 2021-2027.

La participació en Horitzó Europa pot oferir importants oportunitats de finançament, a més de l'experiència de formar part d'un consorci multinacional on compartir coneixement en projectes ambiciosos.

Les convocatòries específiques naixen dels Programes de Treball de cada apartat. Els publicats fins a la data es troben al Portal del Finançament.

El Portal espanyol d'Horitzó Europa conté informació detallada que inclou documents d'interès, esdeveniments i notícies relacionades amb el programa marc europeu.

 

Estructura d'Horitzó Europa 2021-2027

 

Missions en Horitzó Europa

 

 

Partenariats Europeus en Horitzó Europa

Per què sol·licitar projectes d'HE?

Perquè permet :

 •  Reflexió de caràcter estratègic per a identificar els teus principals eixos i línies d'investigació.
 •  Increment de la competitivitat.
 •  Col·laboració amb entitats d'altres països i en xarxes internacionals.
 •  Internacionalització d'estratègies i mercats.
 •  Compartir riscos en les activitats d'investigació i innovació.
 •  Accés a informació privilegiada a escala europea i a nous coneixements.
 •  Renovació tecnològica.
 •  Millora de la imatge del beneficiari: visibilitat i prestigi.
 •  Finançament de les activitats d'investigació i innovació.
 •  Possibilitat de fer front a problemes científics i industrials actuals, cada vegada més complexos i interrelacionats, així com el coneixement de cap a on evoluciona el sector.
 •  Obertura a nous mercats.

Qui pot participar en Horitzó Europa?

En les accions del Programa Horitzó Europa pot participar qualsevol
entitat jurídica establida en un país de la Unió Europea, en un país associat a Horitzó Europa o en tercers països, com ara universitats, empreses, associacions o agrupacions d'empreses, centres d'investigació, centres tecnològics, Administracions Públiques o usuaris en general, etc., el perfil dels quals s'adapte a les condicions (elegibilitat i admissibilitat), línies i prioritats establides en els Programes de Treball i Convocatòries corresponents, sempre que es comprometa a:

 • Invertir el temps i els recursos necessaris per al correcte desenvolupament del projecte.
 • Assumir i compartir amb els socis del projecte els riscos derivats de la pròpia execució de les activitats.
 • Treballar en equip, compartint coneixements en un consorci europeu (excepte per a determinats projectes en els quals es pot participar de manera individual).
 • Acceptar que l'idioma de treball és l'anglés

Des de la UV ens dirigim al personal de la nostra comunitat universitària amb capacitat i funció investigadora que desitge participar en un projecte internacional d'investigació.

 

Cerca de socis

Un gran nombre de convocatòries europees requereix la formació d'un consorci per a dur a terme el projecte. Tant si es vol trobar un soci per al  consorci, com si es vol oferir la candidatura per a d'altres, es poden fer servir diferents fonts d'informació i bases de dades que ajudaran a posar-se en contacte amb investigadors i investigadores, grups de recerca i organismes arreu del món.

 

Xarxes i bases de dades

Els punts de contacte nacionals poden ser una valuosa font d'informació a l'hora de trobar socis per al teu projecte.

 

La Unió Europea, mitjançant el Portal del Finançament, posa a l'abast dels usuaris una base de dades de cerca de socis per a projectes d'Horitzó Europa.

A continuació relacionem algunes de les Xarxes Europees de Punts de Contacte Nacionals que ofereixen bases de dades de cerca de socis:

Ideal-ist és la xarxa global de cerca de socis del tema "Tecnologies de la informació i de la comunicació" del programa Horitzó 2020. Finançada en part per la Unió Europea, la xarxa Idea-list aglutina en l'actualitat a 65 països.
   
Net4Society és la xarxa europea de punts de contacte nacionals del tema "Ciències Socioeconòmiques i Humanitats". Ofereix una base de dades de cerca de socis on es poden consultar les candidatures ofertades i publicar de noves.
   
Fit for Health és la xarxa europea de punts de contacte nacionals  del tema "Salut". Ofereix una base de dades de cerca de socis on es poden consultar les candidatures ofertades i publicar de noves.
   
Seren és la xarxa que reuneix els punts de contacte nacionals  del tema "Seguretat" que ofereix, entre d'altres, un motor de cerca de socis.
Visibilització com a socis

Expressions d'interès per a la convocatòria 2023 de beques postdoctorals MSCA PF Marie Sklodowska-Curie d'Horitzó Europa.

Grups de recerca de la Universitat de València interessats a contractar investigadors i investigadores Marie Sklodowska-Curie en el marc de la convocatòria de beques postdoctorals MSCA PF 2023 i enllaços a les corresponents Expressions d'Interès (EoI) publicades al portal europeu Euraxess.

Research field City, Country University, Centre Link to EoI MSCA IF 2023

Biological Science

València, Spain Universitat de València, Department of Biochemistry and Molecular Biology, MemProt Lab euraxess

Science Communication

València, Spain Universitat de València, Research Institute on Social Welfare Policy (POLIBIENESTAR), ScienceFlows group euraxess
Ajudes de promoció a la participació

Ajudes de la Universitat de València

El Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València publica anualment una convocatòria d'ajudes per a l'elaboració de projectes europeus. Aquesta convocatòria està oberta tot l'any, fins on arriben les disponibilitats pressupostàries.

Ajudes del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Ajudes de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la GVA

 

Projectes Europeus
PROA EUROPA

Participació de la UV en projecte PROAEUROPA:

La Universitat de València és beneficiària des de l'any 2020 de l'ajuda Europa Xarxes i Gestors – Centres Tecnològics. Aquestes ajudes del Ministeri de Ciència i Innovació estan destinades a dotar als organismes d'investigació públics i privats de l'estructura i coneixements necessaris per a la promoció, preparació, suport i gestió dels projectes europeus, amb l'objectiu de millorar les possibilitats dels organismes d'investigació per a obtindre finançament comunitari procedent del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027, anomenat Horitzó Europa.

En aquest sentit, la Universitat de València està implementant el projecte PROA EUROPA - Programa per a la promoció i suport de projectes Horitzó Europa a la Universitat de València, amb referència: ECT2020-000854.

Financiado por la Unión Europea
Ministerio de Ciencia e Innovación
Agencia Estatal de Investigacion
Horizonte Europa
European Comission
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

Des de la Secció de R+D+I Internacional del Servei de Transferència i Innovació es desenvolupen les accions de:

 

 • Divulgació, promoció i dinamització de la participació.
 • Difusió d'informació sobre les diferents convocatòries de projectes internacionals.
 • Informació i assessorament a grups d'investigació i investigadors/-as individuals per a establir estratègies de participació en Projectes Europeus i Internacionals de R+D+I.
 • Assessorament en la preparació i redacció de proposades.
 • Preparació de l'acord de subvenció i de l'acord de consorci, en les propostes reeixides.
 • Elaboració d'informes financers i justificació de costos davant els organismes finançadors.
 • Gestió de personal amb càrrec a projectes internacionals d'investigació.
 • Preparació de les auditories financeres i interlocució amb auditors externs.
 • Elaboració de certificats administratius relacionats amb projectes d'investigació internacionals.
 • Captació de fons, nacionals i locals, destinats al foment de la participació de la UV en projectes internacionals d'investigació.
 • Gestió de la convocatòria pròpia de foment de la participació de la UV en projectes internacionals d'investigació.

 

Contacte

Servei de Transferència i Innovació

Secció d'R+D+I Internacional

Avda. Blasco Ibañez 13, Nivel 4

46010 València

Edifici Rectorat - Universitat de València 

 

sti.internacional@uv.es

+ info