Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Transferència de resultats

Què és la transferència de resultats?

L'activitat investigadora realitzada en les universitats genera resultats d'I+D+i susceptibles de ser explotats en el mercat de manera rendible.
Per a aconseguir que aquests resultats d'I+D fluïsquen des de la comunitat universitària a la societat es posa en marxa el procés de transferència de resultats, que consisteix a difondre, comunicar i traslladar aquests resultats cap als diferents actors (empreses, institucions públiques, fundacions, agents socials, etc.) que té la capacitat de posar-los a la disposició del públic en general.
La funció universitària de transferència dels resultats d'investigació requereix d'una correcta gestió i protecció d'aquests, com a part del seu procés de valorització, ja siga per Títols de Propietat Industrial (patents, models d'utilitat, …), de Propietat Intel·lectual o per Secret Industrial.
 

A qui va dirigit?

Aquesta secció és d'interés per a Personal Docent i Investigador de la UV i membres de la comunitat universitària en general, així com a empreses, inversors i altres entitats externes, interessades en els resultats d'investigació generats a Universitat de València.

Per a què es duu a terme aquest procés?

El principal objectiu de la transferència de resultats és convertir el coneixement i les innovacions de la universitat en nous productes, processos o serveis dels quals puga beneficiar el públic en general.
La transferència de resultats de la Universitat de València té com a finalitat aconseguir el màxim impacte social i econòmic dels resultats d'investigació generats pels grups d'investigació de la UV, amb la finalitat que aquests arriben a l'usuari final, a les empreses i a la societat en general.
 

Segueix-nos

 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

  • Detecció, avaluació i registre dels resultats d'investigació desenvolupats en la UV
  • Assessorament i gestió de la protecció dels resultats d'investigació, bé mitjançant patent o bé per altres vies de protecció industrial o intel·lectual (IPR)
  • Anàlisi del potencial innovador dels resultats d'investigació de la UV
  • Valorització dels resultats d'investigació: assessorament en convocatòries de proves de concepte, projectes de demostració, desenvolupament de prototips, etc., cerca de finançament, cerca de socis (Valoritza i Transfereix)
  • Elaboració i difusió d'ofertes cientificotècniques (OCT) de resultats d'investigació. Assistència a fires tecnològiques i reunions amb empreses
  • Elaboració, negociació i gestió d'acords de transferència de resultats d'investigació (llicències, opció de llicències, acords de transferència de material), així com d'altres acords que acompanyen la labor de transferència (acords de cotitularidad, acords de confidencialitat relatius a resultats d'investigació)
  • Foment de la col·laboració del personal investigador de la UV amb empreses per a realitzar projectes de valorització i d'innovació
  • Promoció, assessorament i suport en la constitució d'empreses de base tecnològica, spin-offs de la UV, basades en l'explotació dels resultats d'investigació de la UV, contribuint a la creació de nous llocs de treball
  • Realització de jornades d'informació i sensibilització, i tallers formatius sobre el procés de valorització i transferència, entre la comunitat universitària
  • Participació activa en xarxes nacionals i internacionals de transferència de tecnologia
Contacte

Servei de Transferència i Innovació

Secció d'Innovació i Valorització

C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València

Universitat de València 

 

sti.innovacion@uv.es

+ info