Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Correspon als plans estatals de ciència i tecnologia i d’innovació el desenvolupament i finançament per part de l’administració general de l’Estat de les actuacions contingudes en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2013-2020.

L’actual Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació per al període 2017-2020 s’estructura en quatre programes estatals que corresponen als objectius generals establerts en l’Estratègia. Els programes estatals es despleguen en subprogrames de caràcter pluriennal que es desenvoluparan principalment mitjançant convocatòries en concurrència competitiva, en les quals es detallaran les modalitats de participació i el finançament.

 

  • Programa estatal de promoció del talent i la seua ocupabilitat en R+D+I.

- Subprograma estatal de formació en R+D+i.

- Subprograma estatal d’incorporació.

- Subprograma estatal de mobilitat.

  • Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema de R+D+i.

- Subprograma estatal de generació de coneixement.

- Subprograma estatal d’enfortiment institucional.

- Subprograma estatal d’infraestructures d'investigació i equipament cientificotècnic.

  • Programa estatal de lideratge empresarial en R+D+I.

- Subprograma estatal d'R+D+I empresarial.

- Subprograma estatal d'impuls a les tecnologies habilitadores.

  • Programa estatal d'R+D+i orientada als reptes de la societat.

- Repte 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.

- Repte 2. Bioeconomia: sostenibilitat dels sistemes de producció primària i forestals, seguretat i qualitat alimentària, investigació marina i marítima i bioproductes.

- Repte 3. Energia segura, eficient i neta.

- Repte 4. Transport sostenible, intel·ligent, connectat e integrat.

- Repte 5. Canvi climàtic i utilització de recursos i matèries primeres.

- Repte 6. Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societats.

- Repte 7. Economia, societat i cultura digital.

- Repte 8. Seguretat, protecció i defensa.

  • Accions estratègiques .

- Ae1. Acció estratègica en salut.

- Ae2. Acció estratègica en economia i societat digital.

 

Més informació sobre el Pla Estatal 2017-2020: