Logo de la Universdad de Valencia Logo Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de Innovación y Transferencia Logo del portal

Corresponde a los planes estatales de ciencia y tecnología y de innovación, el desarrollo y financiación por parte de la administración general del Estado de las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.

El actual Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el periodo 2017-2020 se estructura en cuatro programas estatales que corresponden a los objetivos generales establecidos en la Estrategia. Los programas estatales se despliegan en subprogramas de carácter *pluriennal que se desarrollarán principalmente mediante convocatorias en concurrencia competitiva, en las cuales se detallarán las modalidades de participación y la financiación.

 

  • Programa estatal de promoció del talent i la seua ocupabilitat en R+D+I.

- Subprograma estatal de formació en R+D+i.

- Subprograma estatal d’incorporació.

- Subprograma estatal de mobilitat.

  • Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema de R+D+i.

- Subprograma estatal de generació de coneixement.

- Subprograma estatal d’enfortiment institucional.

- Subprograma estatal d’infraestructures científiques i equipament cientificotècnic.

  • Programa estatal de lideratge empresarial en R+D+I.

- Subprograma estatal d'R+D+I empresarial.

- Subprograma estatal d'impuls a les tecnologies habilitadores.

  • Programa estatal d'R+D+i orientada als reptes de la societat.

- Repte 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.

- Repte 2. Bioeconomia: sostenibilitat dels sistemes de producció primària i forestals, seguretat i qualitat alimentària, investigació marina i marítima i bioproductes.

- Repte 3. Energia segura, eficient i neta.

- Repte 4. Transport sostenible, intel·ligent, connectat e integrat.

- Repte 5. Canvi climàtic i utilització de recursos i matèries primeres.

- Repte 6. Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societats.

- Repte 7. Economia, societat i cultura digital.

- Repte 8. Seguretat, protecció i defensa.

  • Acciones estratégicas.

- Ae1. Acción estratégica en salut.

- Ae2. Acción estratégica en economia y sociedad digital.

Más información sobre el Plan Estatal 2017-2020: