Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Convocatòria 2024 de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana

En el DOGV del 20 d’octubre, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, ha publicat la convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2024.

El Servei de Gestió de la Investigació publica les indicacions amb la informació institucional per a les ajudes convocades en els següents documents:

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (CIACIF) -  Annex I.

II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana (CIBEFP) -  Annex II.

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía (CIGRIS)- Annex III.

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (CIAPOS)- Annex IV.

VI. Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (CIAPOTI) -  Annex VI.

VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (CIAEST) - Annex VII.

VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (CIBEST) - Annex VIII.

IX. Subvencions a grups d’investigació emergents (CIGE) - Annex IX.

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidats (CIAICO) - Annex X.

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (CIPROM) - Annex XI.

XII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (CIAPE) -  Annex XII.

XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (CIAORG) - Annex XIII.

 

En la pàgina web de la Conselleria(https://ceice.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2024/a-programa-i-d-i) podran trobar, de manera individualitzada per a cadascuna de les catorze ajudes convocades, els models de documents necessaris per a presentar juntament amb les sol·licituds.

 

La informació sobre les dades bancaries de la UV la podrán consultar, identificant-se amb usuari i contrasenya de la UV, a l’apartat de Gestió i Tràmits (3. Subvencions públliques; Dades d'Interès de la UV per a la sol·licitud de subvencions GVA2023)

AJUDA

TERMINI UV

Annex I: CIACIF

DEL 1 A L’13 DE DECEMBRE DE 2023 FINS A LES 12:00h

Annex II: CIBEPF

DEL 2 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 14:00H

Annex III: CIGRIS

DEL 2 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 12:00 h

Annex IV: CIAPOS

DEL 2 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 12:00 h

Annex VI: CIAPOTI

DEL 2 AL 20 DE NOVEMBRE DE 2023

Annex VII: CIAEST

DEL 2 AL 20 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 10:00h

Annex VIII: CIBEST

DEL 2 AL 17 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 12:00 h

Annex IX: CIGE

DEL 2 AL 16 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 14:00h

Annex X: CIAICO

DEL 2 AL 16 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 14:00h

Annex XI: CIPROM

DEL 2 AL 16 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 14:00h

Annex XII: CIAPE

DEL 2 AL 16 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 10:00h

Annex XIII: CIAORG

DEL 2 AL 16 DE NOVEMBRE DE 2023 FINS A LES 14:00h

Per a accedir a l'última versió dels documents, els preguem que actualitzen la pàgina (CTRL+F5).

 


 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2023 D'AJUDES  PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I L' INCLIVA.

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València ha publicat la Convocatòria VLC-BIOCLINIC 2023 (Resolució de 30 d'octubre del 2023 del Rectorat) amb l'objecte de la concessió d'ajudes per a la realització de projectes d’R+D+i conjunts entre personal investigador de totes dues entitats.

Beneficiaris: les propostes hauran de ser liderades per dos investigadors/as principals (IPs), un/a de la UV i un altre/a d'INCLIVA. Les sol·licituds hauran d'anar signades pels dos IPs, que seran les persones responsables de la gestió científica i econòmica de l'ajuda.

Segons el tipus de subprograma, els projectes podran rebre una ajuda màxima de:

-   Accions Preparatòries coordinades UV-INCLIVA. Ajuda màxima de 5.000 € per projecte.

Projectes d'Investigació Traslacional conjunts UV-INCLIVA. Ajuda màxima de 20.000 € per projecte.

Contacte: bioclinic@vlc-bioclinic.es

Termini de presentació de sol·licituds: del 31 d’octubre al 28 novembre de 2023 a les 14:00 hores

Formulari de sol·licitud

 

 


 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES EN MATÈRIA D’ENFORTIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA VALENCIÀ D’INNOVACIÓ PER A LA MILLORA DEL MODEL PRODUCTIU PER ALS EXERCICIS 2023-2025

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA: Facilitar la connexió, la col·laboració i la cooperació entre tots els agents del Sistema Valencià d’Innovació: les empreses, les universitats i els organismes d’investigació, xarxa d’instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats amb la finalitat estatutària d’R+D+I que faciliten la difusió i transferència del coneixement científic i tecnològic a les empreses o que presten serveis en matèria de suport a la innovació.

NOTA: TERMINI INTERN UV: fins al 18 d'abril de 2023 abans de les 14:00 h

 


 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2023).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2023 o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries

 


 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2022).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 3 d’abril de 2023 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 06/03/2023)

 


 

CONVOCATÒRIA PER AL FOMENT DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I DE LA INNOVACIÓ 2022

Pot trobar més informació sobre aquest tema en els següents enllaços:

Web de la convocatòria.

Instruccions internes UV

NOTA:El termini de sol·licituds comença el 5 de desembre de 2022 a les 00.00 hores i finalitza 25 de gener de 2023 a les 13.00 hores ( termini per a elevar a definitiva la sol·licitud el responsable de l'acció)


 

Convocatòria 2023 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

Per Resolució de 14 de novembre de 2022 de la Conselleria d’ Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, es van convocar, per a l’exercici 2023, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

En la pàgina web de la Conselleria (https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2023/d-programa-per-al-suport-a-persones-investigadores-amb-talent-pla-gent) podran trobar, de manera individualitzada per a cadascuna de les tres ajudes convocades, els models de documents necessaris per a presentar juntament amb les sol·licituds.

 

El Servei de Gestió de la Investigació ha publicat als següents enllaços les indicacions amb la informació institucional per a les ajudes convocades:

Investigadors doctors d'excelencia (CIDEGENT).

Doctors amb experiencia internacional (CDEIGENT).

Subvencions a la excelencia científica de juniors investigadors (SEJIGENT).

Cal assenyalar que les sol·licituds s’hauran d’adequar als models normalitzats i es complimentaran utilitzant els mitjans telemàtics facilitats pels servidors d’informació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

 

AJUDA                TERMINI UV

CIDEGENT           De l’1 de desembre al 21 de desembre de 2022.

CDEIGENT           De l’1 de desembre al 21 de desembre de 2022.

SEJIGENT            De l’1 de desembre al 21 de desembre de 2022.


Nota: el termini de recepció de sol·licituds per a la GVA acaba el dia 23 de desembre.

 


Convocatòria 2023 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana

 

En el DOGV del 6 d’octubre, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha publicat la convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2023.

El Servei de Gestió de la Investigació publica les indicacions amb la informació institucional per a les ajudes convocades en els següents documents:

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (CIACIF) -  Annex I.

II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana (CIBEFP) -  Annex II.

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía (CIGRIS)- Annex III.

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (CIAPOS)- Annex IV.

VI. Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (CIAPOTI) -  Annex VI.

VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (CIAEST) - Annex VII.

VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (CIBEST) - Annex VIII.

IX. Subvencions a grups d’investigació emergents (CIGE) - Annex IX.

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidats (CIAICO) - Annex X.

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (CIPROM) - Annex XI.

XII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (CIAPE) -  Annex XII.

XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (CIAORG) - Annex XIII.

XIV. Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics (CIPPC) - Annex XIV.

En la pàgina web de la Conselleria(https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2023/a-programa-i-d-i) podran trobar, de manera individualitzada per a cadascuna de les catorze ajudes convocades, els models de documents necessaris per a presentar juntament amb les sol·licituds.

La informació sobre les dades bancaries de la UV la podrán consultar, identificant-se amb usuari i contrasenya de la UV, a l’apartat de Gestió i Tràmits (3. Subvencions públliques; Dades d'Interès de la UV per a la sol·licitud de subvencions GVA2023)

 

AJUDA

TERMINI UV

Annex I: CIACIF

DEL 2 A L’11 DE NOVEMBRE DE 2022 FINS A LES 14:00h

Annex II: CIBEPF

DEL 17 AL 26 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00H

Annex III: CIGRIS

DEL 17 AL 26 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00 h

Annex IV: CIAPOS

DEL 17 AL 26 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00 h

Annex VI: CIAPOTI

DEL 17 AL 26 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00 h

Annex VII: CIAEST

DEL 2 AL 16 DE NOVEMBRE DE 2022 FINS A LES 10:00h

Annex VIII: CIBEST

DEL 17 AL 26 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00 h

Annex IX: CIGE

DEL 17 AL 27 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00 h

Annex X: CIAICO

DEL 2 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2022 FINS A LES 14:00h

Annex XI: CIPROM

DEL 17 AL 27 D’OCTUBRE DE 2022 FINS A LES 14:00 h

Annex XII: CIAPE

DEL 2 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2022 FINS A LES 14:00h

Annex XIII: CIAORG

DEL 2 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2022 FINS A LES 14:00h

Annex XIV: CIPPC

DEL 2 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2022 FINS A LES 14:00h

 

Per a accedir a l'última versió dels documents, els preguem que actualitzen la pàgina (CTRL+F5).

 


 

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS HACKATÓ AGROTEC STARTUP A LES MILLORS PROPOSTES D'EMPRENEDORIA BASADES EN IDEES INNOVADORES EN AGROALIMENTACIÓ

D'acord amb la convocatòria “PREMIS HACKATÓ AGROTEC STARTUP A LES MILLORS PROPOSTES D'EMPRENEDORIA BASADES EN IDEES INNOVADORES EN AGROALIMENTACIÓ”, el termini per a inscriure's en el Hackató Agrotec Startup quedarà obert l'endemà a la publicació en el DOGV fins al 7 d'octubre.

Data de publicació en el DOGV: 09/09/2022

 

Aquesta convocatòria està dirigida a alumnes de 2n, 3r i 4t de grau, màster i doctorat, i titulats universitaris amb data de finalització posterior a 1 de juny de 2020 d'universitats de la Comunitat Valenciana. Podran participar els 50 primers inscrits.

Es pot consultar la publicació en el Tauló Oficial de la Universitat de València ací.

Es tracta d'una activitat, distribuïda en 6 jornades de vesprada (consultar dates i requisits en la convocatòria i el programa), on els participants proposaran les seues idees a l'hora d'afrontar reptes en el camp de l'agroalimentació. Així mateix, participaran en diferents tallers amb la finalitat de adquirir les ferramentes bàsiques per a dissenyar un pla de negoci basat en la idea innovadora. Els diferents grups exposaran les seues propostes enfront d'un jurat i les millors propostes optaran a un premi de 1500€ i 2 accèssits de 1000€.

Els membres dels equips premiats tindran l’oportunitat d’incorporar la idea com a projecte innovador en la Incubadora d’Alta Tecnologia en Agroalimentació Sostenible AgrotecUV.

 

Programa provisional, susceptible de modificació.

 

Ampliació del termini d'inscripció

 

Instruccions per a formalitzar la inscripció:

La sol·licitud d'inscripció serà dirigida al Servei de Transferència i Innovació i haurà de presentar-se seguint les següents instruccions:

1.- Descarregar el formulari d'inscripció, en format pdf prement ací.

2.- Emplenar el document.

3.- Guardar el document pdf, que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud electrònica.

4.- Accedir la sol·licitud electrònica prement ací.

5.- Emplenar el formulari de sol·licitud electrònica seguint les instruccions que es poden consultar en aquest document d'ajuda.

6.- Adjuntar justificant de matrícula o certificat de sol·licitud de títol o títol universitari en la sol·licitud electrònica.

7.- Imprimir o guardar el justificant de presentació de la sol·licitud.

 

Llista de admesos 

Llista de premiats 

Modificació Resolució Llista de premiats 

Qualsevol incidència en relació a aquesta sol·licitud serà comunicada a través de la Seu Electrònica. Podent accedir a ella a través del “Meu Lloc Personal”. De manera complementària a l'enviament de la comunicació o notificació electrònica s'enviarà un correu d'avís al seu compte de correu.

Per a consultes sobre la convocatòria i inscripció enviar un correu a agrotec_startup@uv.es

 


 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES BEATRIZ GALINDO 2022 PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL QUE ESTIGA DESENVOLUPAT PART DE LA SEUA CARRERA PROFESSIONAL EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ I UNIVERSITATS ESTRANGERES.

NOTA: Les propostes hauran de presentar-se a través de  la seu electrònica, juntament amb la documentació detallada en l'apartat procediment intern, amb anterioritat al 18/07/2022 a les 10.00, descartant-se totes les que no s'hagen rebut per aquest mitjà abans de l'hora indicada, completes almenys en castellà i complint tots els requisits de la convocatòria.

 


 

ORDRE CIN/533/2022, DE 6 DE JUNY, PER LA QUAL S´APROVEN LES BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES PÚBLIQUES A PROJECTES DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES, DEL PLA DE RECERCA, CIENTÍFICA, TÈCNICA I D´INNOVACIÓ 2021-2023. CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A L´ANY 2022

NOTA: Des del Servei de Gestió de la Investigació, únicament podem garantir la revisió de la documentació remesa abans del 29 de juny a les 14:00h.


 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2022 - SUBPROGRAMA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS PREPARATÒRIES COORDINADES ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

 

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia  següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València, i finalitzarà el 31 de maig a les 14:00h. (Data de publicació: 09/05/2022)

 

NOTA: MODIFICACIO PUBLICADA AL TAULER DE LA UNIVERSITAT ( 24/05/2022)

 

RESOLUCIÓ DE 7 DE JULIOL DE 2022, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE, PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES DE LA CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A 2022 D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS

NOTA: Les persones sol·licitants disposaran d’un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució per a manifestar el desistiment de l'ajuda proposada o per a exposar les al·legacions que s'estimen oportunes. Si no es formularen al·legacions o un desistiment exprés en aquest termini, s'entendrà que la proposta ha sigut acceptada

RESOLUCIÓ DE 29 DE JULIOL DE 2022, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE, PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES DE LA CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A 2022 D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS.

NOTA: Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.

RESOLUCIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 2022, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE, PER LA QUAL ES CORREGEIX LA RESOLUCIÓ DE 29 DE JULIOL, AMB LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES DE LA CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A 2022 D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS.

NOTA: Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.


 

AJUDES D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ PER A JOVES INVESTIGADORS I INVESTIGADORES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - BANCO DE SANTANDER

Aquestes ajudes tenen l’objectiu d’impulsar la innovació entre els membres de la comunitat universitària i promoure la transferència de tecnologia i de coneixement, així com fomentar la realització de projectes dirigits al teixit empresarial que afavorisquen una repercussió positiva en la creació de valor, la productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.

Beneficiaris

Joves investigadors i investigadores doctors amb vinculació laboral o estatutària amb la Universitat de València (investigador sol·licitant) menors de 45 anys que presenten projectes d’emprenedoria innovadors.

Dotació econòmica

Cinc ajudes amb una dotació de fins a 11.000 € cadascuna.

Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què es publique la convocatòria del concurs en el tauler oficial de la Universitat de València.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases.

- Resolució per la qual es convoca el concurs per a la concessió de les ajudes d’emprenedoria i innovació per a joves investigadors de la Universitat de València - Banco de Santander i s’establisquen les bases que el regulen

2. Presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud s’haurà de presentar pel procediment següent:

3. Resolució de projectes admesos.

NOTA:Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes.

Si necessita ajuda per a presentar la sol·licitud, pot enviar un correu-e a sti.innovacion@uv.es.

 


 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES EN MATÈRIA D’ENFORTIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA VALENCIÀ D’INNOVACIÓ PER A LA MILLORA DEL MODEL PRODUCTIU PER ALS EXERCICIS 2022-2024

 

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA: Facilitar la connexió, la col·laboració i la cooperació entre tots els agents del Sistema Valencià d’Innovació: les empreses, les universitats i els organismes d’investigació, xarxa d’instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats amb la finalitat estatutària d’R+D+I que faciliten la difusió i transferència del coneixement científic i tecnològic a les empreses o que presten serveis en matèria de suport a la innovació.

 

TERMINI ENTITAT FINANÇADORA: Podran presentar-se sol·licituds des del 13 d’abril de 2022 fins al 6 de maig de 2022 abans de les 24:00 h (hora peninsular espanyola).

 

TERMINI INTERN UV: fins al 3 de maig de 2022 abans de les 14:00 h

 

INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:

 

PROGRAMA: Valorització i Transferència de Resultats d’Investigació a les Empreses

Instruccions de participació UV com a sol·licitant. [AVI22_Valorització] o com a subcontractada. [AVI22_Subcontractada]

 

PROGRAMA. Promoció del Talent

Instruccions de participació UV com a sol·licitant. [AVI22_Talent] o com a sucontractada. [AVI22_Subcontractada]

 

PROGRAMA: Actuació d’Impuls a la Compra Pública Innovadora (CPI)

Instruccions de participació UV com a subcontractada. [AVI22_Subcontractada]

 

PROGRAMA: Projectes Estratègics en Cooperació

Instruccions de participació UV com a sol·licitant [AVI22_PEstrategic] o com subcontractada. [AVI22_Subcontractada]

 

PROGRAMA: Consolidació de la Cadena de Valor Empresarial

Instruccions de participació UV com a subcontractada. [AVI22_Subcontractada]

 

PROGRAMA: Accions Complementàries d’Impuls i Enfortiment de la Innovació

Instruccions de participació UV com a sol·licitant. [AVI22_AACCI]

 


 

Convocatòria d'expressions d’interès alineades amb l’Agroalimentació, l’Astrofísica i els Materials amb funcionalitats Avançades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 

NOTA: Poden trobar fitxes resum realitzades pel Servei de Gestió de la Investigació de les tres convocatòries als següents enllaços:

 


 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2022).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2022, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 21/03/2022)

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL ( RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA).

NOTA: la relació definitiva de sol·licituds es detalla en els annexos. 


 

Ayudas para estancias de Personal Docente e Investigador dle Vicerrectorado de Investigación (Convocatoria 2022).

NOTA: El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 7 de febrero de 2022, y finalizará el 8 de marzo de 2022 a las 14:00h.

 


 

Convocatòria de tramitació anticipada corresponent a l'any 2021 de les ajudes Ramón y Cajal (RyC), de les ajudes Juan de la Cierva-formació (FjC) i Programa Ajudes Personal Tècnic de Suport (PTA).

 

Amb data 29 de desembre de 2021 s'ha publicat l'Ordre de 27 de desembre de 2021 del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de tramitació anticipada 2021 de les ajudes Ramón y Cajal i de les ajudes Juan de la Cierva-formació, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/boe-a-2021-21781.pdf

Poden trobar el Programa d'actuació de cada convocatòria prement sobre ella

AJUDA

TERMINI UV

TERMINI MINISTERI

Programa Ramón Y Cajal

del 17 de gener al 2 de febrer de 2022.

del 18 de gener al 8 de febrer de 2022

Programa Juán de la Cierva

del 20 de gener al 8 de febrer de 2022.

del 20 de gener al 3 de febrer de 2022

Programa Ajudes Pers. Tecnic de Suport

del 7 de febrer al 22 de febrer  de 2022.

del 7 de febrer al 17 de febrer de 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a qualsevol consulta no dubten a posar-se en contacte amb persoinv@uv.es.


 


 

Convocatòria 2022 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

Per Resolució de 24 de novembre de 2021 de la Conselleria d’ Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, es van convocar, per a l’exercici 2022, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

En la pàgina web de la Conselleria (https://innova.gva.es/va/web/ciencia/d-programa-per-al-suport-a-persones-investigadores-amb-talent-pla-gent2) podran trobar, de manera individualitzada per a cadascuna de les tres ajudes convocades, els models de documents necessaris per a presentar juntament amb les sol·licituds.

 

El Servei de Gestió de la Investigació ha publicat als següents enllaços les indicacions amb la informació institucional per a les ajudes convocades:

I. Investigadors doctors d'excelencia (CIDEGENT) -  Annex I.

II. Doctors amb experiencia internacional (CDEIGENT) -  Annex II.

III. Subvencions a la excelencia científica de juniors investigadors (SEJIGENT) - Annex III.

Cal assenyalar que les sol·licituds s’hauran d’adequar als models normalitzats i es complimentaran utilitzant els mitjans telemàtics facilitats pels servidors d’informació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

AJUDA

TERMINI UV

CIDEGENT-Annex I

del 7 de gener al 26 de gener de 2022.

CDEIGENT-Annex II

del 7 de gener al 26 de gener de 2022.

SEJIGENT-Annex III

del 7 de gener al 26 de gener de 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el termini de recepció de sol·licituds per a la GVA acaba el dia 27 de gener.


 

Convocatòria i obertura del termini del procediment extraordinari d'assignació pressupostària per al finançament d'accions especials d'investigació corresponent al 2021.

  • NOTA:El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert, del 14 de desembre de 2021 fins al 14 de gener de 2022 a les 14.00 hores.

Relació provisional de sol·licituds admeses, i no admeses del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d'accions especials d'investigació

  • NOTA:Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució.

Relació provisional de sol·licituds concedides, i denegades del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d'accions especials d'investigació

  • NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes mitjançant la Seu Electrònica.

Relació definitiva de sol·licituds concedides, i denegades del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d'accions especials d'investigació

  • NOTA: Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.

 


Convocatòria 2022 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana

 

En el DOGV del 30 de Setembre, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha publicat la convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022.

El Servei de Gestió de la Investigació publica les indicacions amb la informació institucional per a les ajudes convocades en els següents documents:

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador predoctoral (ACIF) -  Annex I.

II. Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI) -  Annex II.

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía (GRISOLIA)- Annex III.

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD)- Annex IV.

VI. Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI) -  Annex VI.

VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST) - Annex VII.

VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST) - Annex VIII.

IX. Subvencions a grups d’investigació emergents (GE) - Annex IX.

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidats (AICO) - Annex X.

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEU) - Annex XI.

XII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE) -  Annex XII.

XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG) - Annex XIII.

XIV. Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics (PPC) - Annex XIV.

 

En la pàgina web de la Conselleria (https://innova.gva.es/va/web/ciencia/a-programa-i-d-i2) podran trobar, de manera individualitzada per a cadascuna de les catorze ajudes convocades, els models de documents necessaris per a presentar juntament amb les sol·licituds.

Per a facilitar el correcte emplenament de les sol·licituds, s'ha elaborat una guia d'instruccions disponible en la pàgina web de la Conselleria al següent enllaç.

La informació sobre les dades bancaries de la UV la podrán consultar, identificant-se amb usuari i contrasenya de la UV, a l’apartat de Gestió i Tràmits (3. Subvencions públliques; Dades d'Interès de la UV per a la sol·licitud de subvencions GVA2022)

 

AJUDA

TERMINI UV

GVA22: ACIF - Annex I

Del 15 al 27 d’octubre a les 14:00h.

GVA22: BEFPI - Annex  II

Del 15 al 27 d’octubre a les 14:00h.

GVA22: GRISOLIA - Annex  III

Del 15 al 27 d’octubre a les 14:00h.

GVA22: APOSTD - Annex IV

Del 15 al 27 d’octubre a les 14:00h.

GVA22: APOTI - Annex VI

Del 15 al 27 d’octubre a les 14:00h.

GVA22: AEST - Annex VII

Fins al 16 de novembre a les 10:00h.

GVA22: BEST - Annex VIII

Del 15 al 27 d’octubre a les 14:00h.

GVA22: GE -  Annex IX

Fins al 2 de novembre a les 10:00h.

GVA22: AICO -  Annex X

Fins al 16 de novembre a les 10:00h.

GVA22: PROMETEO -  Annex XI

Fins al 2 de novembre a les 10:00h.

GVA22: APE -  Annex XII

Fins al 2 de novembre a les 10:00h.

GVA22: AORG -  Annex XIII

Fins al 16 de novembre a les 10:00h.

GVA22: PPC -  Annex XIV

Fins al 2 de novembre a les 10:00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS HACKATHON AGROTEC-ALUMNI A LES MILLORS SOLUCIONS INNOVADORES EN AGROALIMENTACIÓ 

 

D'acord amb la convocatòria dels  PREMIS HACKATHON AGROTEC-ALUMNI A LES MILLORS SOLUCIONS INNOVADORES EN AGROALIMENTACIÓ, el termini per a inscriure's en el Hackathon Agrotec-Alumni quedarà obert el dia següent a la publicació en el DOGV fins al 25 d'octubre.


Data de publicació en el DOGV: 15/10/2021 

Aquesta convocatòria està dirigida als alumnes de 2n, 3r i 4t de grau, màster i doctorat d'Universitat de València. Participaran els 50 primers alumnes inscrits. Es pot consultar la publicació en el Tauler Oficial de la Universitat de València ací.
Es tracta d'una activitat, distribuïda en 4 jornades (consultar dates i requisits en la convocatòria), on els alumnes proposaran les seues idees a l'hora d'afrontar reptes en el camp de l'agroalimentació. Els diferents grups exposaran les seues propostes enfront d'un jurat i les millors idees optaran a un premi de 1000€ i 4 accèssits de 250€.

Programa definitiu. 


Instruccions per a formalitzar la inscripció:
La sol·licitud d'inscripció serà dirigida al Servei de Transferència i Innovació i haurà de presentar-se seguint les següents instruccions:

1.- Descarregar el formulari d'inscripció, en format word prement ací.
2.- Emplenar el document.
3.- Guardar el document en format pdf, ja que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud electrònica.
4.- Accedir la sol·licitud electrònica prement ací.
5.- Emplenar el formulari de sol·licitud electrònica seguint les instruccions que que es poden consultar en aquest document d'ajuda.
7.- Imprimir el justificant de presentació de la sol·licitud.

Qualsevol incidència en relació a aquesta sol·licitud serà comunicada a través de la Seu Electrònica. Podent accedir a ella a través del “Meu Lloc Personal”. De manera complementària al enviament de la comunicació o notificació electrònica s'enviarà un correu d'avís al seu compte de correu “@uv.es”

Per a consultes sobre la convocatòria i inscripció enviar un correu a agrotec_alumni@uv.es.

 

Llistat d'admesos Hackathon Agrotec Alumni   

Resolució per la qual s’atorguen els premis HACKATHON

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2021 D'AJUDES  PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I L' INCLIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 20 de juny. (Data de publicació: 20/05/2021)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

NOTA: la relació definitiva de sol·licituds es detalla en els annexos.

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020 i 2021).

 

Correcció d'errades de la relació definitiva​ 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes mitjançant una TIG (Tràmit d’Instància Genèrica), especificant que el tràmit desitjat correspon al Programa Propi de la UV. (Data de publicació: 21/04/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 5 de febrero de 2020 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 28/12/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2020 - SUBPROGRAMA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS PREPARATÒRIES COORDINADES ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants disposaran d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per a manifestar el desistiment de l'ajuda proposada o per a exposar les al·legacions que s'estimen oportunes. Si no es formularen al·legacions o un desistiment exprés en aquest termini, s'entendrà que la proposta ha sigut acceptada. (Data de publicació: 09/03/2021)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 23 de desembre. (Data de publicació: 23/11/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2021).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2021, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 01/03/2021)

DISTRIBUCIO DE CREDIT DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2021).

 

CONVOCATÒRIA DE PREMIS INNOVACIÓ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - BANCO SANTANDER.

Resolució amb la RELACIÓ de PREMIATS.

Membres del jurat. (Data de publicació: 15/02/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert deu dies des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/11/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2020).

Resolució de la DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2020, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 03/03/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes al correu epif@uv.es.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 04/10/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2019).

Resolució amb la DISTRIBUCIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTÀRIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2019, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 26/02/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2018).

Resolució amb la DISTRIBUCIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTÀRIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2018, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE LES DESPESES D'ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

V EDICIÓ DEL CONCURSO «5U-CV STARTUP» DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Resolució amb la RELACIÓ de CANDIDATURES PREMIADES.

Resolució amb la RELACIÓ de CANDIDATURES.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

 NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex II es presentarà, dirigida al Servei d’Investigació i Innovació, en el Registre General de la Universitat de València o en qualsevol de les seues oficines auxiliars. Opcionalment, es podrà presentar en un termini de cinc dies hàbils a través de la Valisa Electrònica de la Universitat de València

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 7 de setembre de 2018 (Data de publicació: 27/07/2018)

 

 

IV EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS» DINS DEL PROGRAMA "EMPRÈN +" DEL VICERECTORAT D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

 NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex I es presentarà en un termini de deu dies hàbils, dirigida al Servei d’Investigació i Innovació, en el Registre General de la Universitat de València o en qualsevol de les seues oficines auxiliars. Opcionalment, es podrà presentar a través de la Valisa Electrònica de la Universitat de València

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2018 (Data de publicació: 27/07/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2017 - SUBPROGRAMA A: ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les ajudes.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la data de la publicació al Tauler Oficial de la Universitat de València per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions tal i com s'indica a la Resolució.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 5 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/11/2017)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2017 - SUBPROGRAMA B: PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les ajudes.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la data de la publicació al Tauler Oficial de la Universitat de València per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions tal i com s'indica a la Resolució.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 5 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/11/2017)

 

 

AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

Resolució amb la RELACIÓ PARCIAL. (Data de publicació: 08/05/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PARCIAL. (Data de publicació: 10/10/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17 de gener de 2017)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2017 - SUBPROGRAMA B. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ALA REALITZACIÓ DE PROJECTES COL·LABORATIUS INNOVADORS

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITVA de les ajudes. (Data de publicació: 11/01/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini e 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 20/12/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20/09/2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 27/07/2017)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2017 - SUBPROGRAMA A. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS  EXPLORATORIES PER A LA FORMACIÓ DE NOUS PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COOPERACIÓ UV-INCLIVA

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITVA de les ajudes. (Data de publicació: 11/01/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini e 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 20/12/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20/09/2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 27/07/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 13/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 22/11/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2017.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 13/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 22/11/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

IV EDICIÓ DEL CONCURS «5U-CV STARTUP» DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Relació de CANDIDATURES PREMIADES a la Universitat de Valencia. (Data de publicació: 04/09/2017)

Relació de CANDIDATURES a la Universitat de Valencia. (Data de publicació: 22/09/2017)

Relació DEFINITIVA de sol·licituds admeses, desistides i excloses (Data de publicació: 20/09/2017)

Relació PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació: 12/09/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2017 (Data de publicació: 03/07/2017)

 

 

III EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS» DINS DEL PROGRAMA "EMPRÈN +" DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

Resolució de CONCESSIÓ d’ajudes de la III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs». (Data de publicació: 22/09/2017)

NOTA: Informació sobre el termini de presentació de sol·licituds. (Data de publicació: 06/07/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Data de publicació: 03/07/2017)

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA B: PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució DEFINITIVA - Subprograma B. (Data de publicació: 23/03/2017)

Resolució PROVISIONAL - Subprograma B

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 02/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA A: ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució DEFINITIVA - Subprograma A. (Data de publicació: 23/03/2017)

Resolució PROVISIONAL - Subprograma A

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 01/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 1 DE JUNY DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 5 “PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I LA TECNOLOGIA” PER ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ. (Data de publicació: 26/07/2016)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de Publicació: 20/12/2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de Publicació: 18/11/2016)

 NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat. (Data final: 28/11/2016).

 NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir del dia de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València. (Data final: 25/09/2016).

 

 

RESOLUCIÓ DE 3 DE NOVEMBRE DE 2016 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DE TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2016.

Resolució de la Concessió. (Data de publicació: 29/12/2016)

Formulari de sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016. (Data de publicació: 04/11/2016)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016 -  SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS EXPLORATÒRIES PER A LA FORMULACIÓ DE NOUS PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COOPERACIÓ UV-INCLIVA

Resolució DEFINITIVA VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma A. (Data de publicació: 03/11/2016)

Resolució PROVISIONAL VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma A. (Data de publicació: 14/10/2016)

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016 -  SUBPROGRAMA B: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES COL·LABORATIUS INNOVADORS

Resolució DEFINITIVA VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma B. (Data de publicació: 03/11/2016)

Resolució PROVISIONAL VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma B. (Data de publicació: 14/10/2016)

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

 

 

III EDICIÓ DELS PREMIS CONCURS «5U-CV STARTUP» DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Actes de CONCESSIÓ DE PREMIS. (Data de publicació: 19/10/2016)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 03/10/2016)

 

 

I EDICIÓ PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS» DINS DEL PROGRAMA EMPRÈN + DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 de septembre de 2016, ambdues incloses. (Data de publicació: 12/07/2016)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2015. SUBPROGRAMA A: AJUDES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV E INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HUP/IIS LA FE.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 10 de març de 2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2015. SUBPROGRAMA B: AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV E INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HUP/IIS LA FE.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 10 de març de 2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 26/02/2016)

 

 

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 6 - Convocatòria 2016).

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 25 DE JUNY DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 06/07/2015)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 19 de novembre de 2015)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 21 d'octubre de 2015)

  NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds i/o al·legacions s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 31/10/2015)

 

 

II EDICIÓ DE LOS PREMIS CONCURSO 5U-CV STARTUP QUE VAN DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Actes de CONCESSIÓ DE PREMIS. (Data de publicació: 12/11/2015)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 30/10/2015)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 14 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 19/10/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2014: AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L'HOSPITAL LA FE

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 12/03/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC -  SUBPROGRAMA B: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONES PREPARATÒRIES DE NOUS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE L’INCLIVA

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2014 -  SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS DE L'IIS INCLIVA

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 13/03/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 24 DE NOVEMBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 25/11/2014)

 

  NOTA: El termini de presentacióde SOL·LICITUDS serà de 30 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació de la convocatoria en la web de la Universitat de València (Data de publicació: 27/12/2014).