Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Sol·licitud d'Adobe Connect

Adobe Connect és una eina de videoconferència web que ha adquirit la Universitat de València per a que el seu personal puga fer ús d’aquesta tecnologia. Adobe Connect es pot utilitzar per a fer un ús docent o per a la realització de reunions online. El requisit indispensable és que al menys una de les persones, la que ho sol·licita, siga personal de la Universitat de València: PDI o PAS i que l’ús que es faça tinga relació amb la seua vinculació amb la UV.

Per a reservar una sala virtual en Adobe Connect, heu de sol·licitar-la a través de Secretaria Virtual en l’apartat: Personal > Reserva Espais i Recursos> Disponibilitat i reserves