ConèixerUVUniversitat de València Logo del portal

La Facultat de Medicina i Odontologia participa en el programa Conèixer la Universitat amb l’objectiu de mostrar al futur estudiantat la seua oferta formativa i de serveis. El programa va adreçat especialment a l’estudiantat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.

Enguany, el programa Conèixer la Universitat, coordinat pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) de la Universitat de València, es transforma en modalitat no presencial. Podreu conèixer la nostra Facultat amb les visites en línia a la Universitat, que inclouen una sessió informativa en línia, visites guiades audiovisuals elaborades pels nostres estudiants i aquesta completa pàgina web amb fitxes descriptives de cadascuna de les titulacions que oferim.

A més, us convidem a conèixer la resta de centres i l’oferta formativa completa de la Universitat de València en Conèixer la Universitat.

Graus
 • Grau en Medicina
  imatge de la noticia

  La medicina és una de les professions més antigues de la humanitat, i dona resposta a la realitat de la malaltia: intenta curar-la o alleugerir-la, cerca els millors instruments de prevenció i procura afavorir la salut de les persones. El grau en Medicina, per tant, proporciona una formació integral que permet conéixer adequadament les ciències i les tècniques associades a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la malaltia. Això exigeix un coneixement profund de les característiques biològiques de l'ésser humà i de la importància de la relació amb l'entorn físic i social. Finalment, resulta imprescindible adquirir una experiència clínica adequada que prepare l'estudiantat per a l'exercici posterior de la professió.

 • Grau en Medicina
  Perfil

  La medicina és una professió sanitària, regulada i col·legiada, amb un camp d'actuació delimitat. Així, els graduats i graduades en Medicina poden desplegar la seua trajectòria en els àmbits següents: assistència mèdica, gestió sanitària, indústria farmacèutica, docència i investigació.

 • Grau en Medicina
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Medicina és recomanable tindre coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.
  • És molt important tindre capacitat de treball en equip, una actitud d'aprenentatge activa així com també habilitats comunicatives i empatia amb el pacient.
  • A partir de tercer curs l'estudiantat ha de realitzar pràctiques clíniques.
  • En sisé, l'alumnat dedica el curs a fer pràctiques tutelades en hospitals universitaris. En col·laboració amb diferents serveis, han de participar activament en la resolució de casos clínics reals. Això els permet adquirir els coneixements pràctics necessaris per a l'exercici autònom de la professió.
  • Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina i Odontologia són els següents: Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital General Universitari i Hospital Universitari Doctor *Peset.
  • Hi ha la possibilitat de cursar els estudis en valencià, castellà o anglés (aquest grup és un grup LLAURA, d'alt rendiment acadèmic).
  • Durant la carrera s'ofereixen assignatures optatives, de les quals cal cursar 6.
  • Aquest grau habilita per a l'exercici professional de mèdic/mèdica.
 • Grau en Medicina
  Crèdits: 360
  Cursos: 6
  Ensenyament: Presencial
  Places: 320
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/medicina
  Notes de tall
  Majors 25 anys7,683
  General13,416
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.9,73
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit12,511
  Persones div. func.10,93
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Medicina
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'1
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Odontologia
  imatge de la noticia

  Els estudis en Odontologia proporcionen al futur i futura dentista els coneixements i habilitats necessaris per a prevenir, diagnosticar i tractar els problemes de salut relacionats amb les dents, els maxil·lars, la boca i els teixits bucals. A més, s’inculca la importància de la formació continuada, imprescindible per a incorporar a la pràctica clínica diària els avenços científics i tècnics relacionats amb l’odontologia. Alhora, es treballa la comunicació amb el pacient, les característiques del qual cal tenir en compte per fer-lo partícip de les decisions terapèutiques.

 • Grau en Odontologia
  Perfil

  Segons les diferents normes reguladores de la professió de dentista, aquest grau capacita per a dur a terme totes les fases del procés de curació de les malalties bucals, és a dir, prevenir, diagnosticar i tractar qualsevol anomalia relativa a la cavitat oral. Igualment, entre les seues competències hi ha prescriure els medicaments i productes sanitaris que pertoquen dins del seu àmbit d’actuació.

 • Grau en Odontologia
  Informació pràctica
  • Per a estudiar Odontologia és recomanable tenir coneixements previs de biologia, de química i de física.
  • Les assignatures optatives es concentren en segon i cinquè cursos.
  • En cinquè curs, l’alumnat ha de fer pràctiques tutelades, que els permeten adquirir els coneixements pràctics necessaris per a l’exercici autònom de la professió.
  • Les pràctiques tutelades consisteixen en la participació activa en serveis sanitaris davant casos clínics reals.
  • Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina i Odontologia són els següents: Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital General Universitari i Hospital Universitari Doctor Peset. A més, la Universitat de València té una Clínica Odontològica pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a pacients externs.
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’odontòleg/odontòloga.
 • Grau en Odontologia
  Crèdits: 300
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 80
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 20 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/odontologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys7,13
  General12,992
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.9,42
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit11,287
  Persones div. func.5
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Grau en Odontologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
Màsters
 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
  imatge de la noticiaL’enginyeria biomèdica és una de les branques de l’enginyeria que ha experimentat més creixement al llarg dels darrers anys. És una àrea en expansió contínua on el coneixement del funcionament dels éssers vius a nivells nanoscòpics, el desenvolupament de nous biomaterials i els avanços en la regeneració de teixits o en les imatges moleculars, entre d’altres, han revolucionat les ciències biomèdiques i la medicina. Aquesta revolució està propiciant una important demanda de professionals capaços d’integrar-se en equips multidisciplinaris, juntament amb professionals de la salut, biòlegs i metges, per abordar nous reptes en la millora de la tecnologia sanitària. D’altra banda, la universalització de l’atenció sanitària, juntament amb l’envelliment de la població, fa necessari el desenvolupament de noves tecnologies mèdiques capaces no solament de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, sinó també de controlar el cost sanitari per garantir la sostenibilitat del sistema. Aquesta demanda de tecnologia mèdica impulsa la necessitat d’enginyers per a la concepció, disseny, desenvolupament, producció, instal•lació i ensinistrament en l’ús d’equips i instruments mèdics. Tots aquests factors fan que l’enginyeria biomèdica siga, avui dia, una àrea estratègica en el desenvolupament de l’economia basada en el coneixement i una àrea amb gran potencial per al desenvolupament de noves indústries.
 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
  Perfil d'ingrés recomanat

  El grau en Enginyeria Biomèdica és el títol universitari oficial que s’ha usat com a referent per al disseny del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica. Per tant, aquest es considera el grau de referència i els seus graduats i graduades, d’acord amb els criteris de valoració de mèrits establerts, seran admesos, si escau, sense complements formatius en aquest màster.
  Igualment, d’acord amb els criteris de valoració de mèrits establerts en l’apartat següent, hi seran admesos, si escau, sense complements formatius, els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica provinents de qualsevol universitat espanyola.
  Per a la resta de sol•licitants que complisquen els requisits d’accés, s’han establert complements formatius que han de completar i que, en tot cas, es consideraran prerequisits per a l’admissió.

   

 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
  Complements formatius

  Per a alumnes procedents del grau en Enginyeria Biomèdica, no hi haurà complements de formació per a realitzar fora del màster.
  La resta d’alumnes amb graus relacionats amb l’àrea industrial, informàtica, telecomunicació i les ciències físiques (itinerari II), han de realitzar complements formatius fora del màster. Aquests complements formatius consisteixen en 60 ECTS de les matèries següents:

  Primer quadrimestre ECTS Segon quadrimestre ECTS
  Morfologia i funció I 4,5 Fonaments mèdics 4,5
  Morfologia i funció II 4,5 Models sanitaris 4,5
  Introducció a la Patologia 4,5 Biomaterials i biomecànica 4,5
  Instrumentació Mèdica 4,5 Sistemes informàtics i xarxes 4,5
  Senyals mèdics 4,5 Sistemes d'informació i telemedicina 4,5
  Tècniques d'imatges biomèdiques 4,5 Processament d'imatges mèdiques 4,5
  Mecanismes bàsics de control i regulació 3 Biolectricitat 3
  TOTAL 30 TOTAL 30

   

 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
  Criteris d'admissió

  Les sol•licituds d’admissió al Màster en Enginyeria Biomèdica que complisquen les condicions d’accés i els requisits específics d’admissió, les avaluarà la comissió acadèmica del màster de conformitat amb els criteris de valoració de mèrits i selecció que es descriuen seguidament.

  a) Expedient. La valoració de l’expedient s’expressa en una puntuació en escala de 0 a 10 i s’obté de la qualificació mitjana de l’expedient del grau amb què la persona sol•licitant accedeix al màster, d’acord amb el que disposa l’article 5.3 del Reial decret 1125/2003, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. A l’efecte de l’obtenció de la qualificació mitjana citada, no s’hi comptabilitzen els crèdits reconeguts sense qualificació.
  En cas d’expedients qualificats en escales diferents de les que estableix l’RD 1125/2003, la comissió acadèmica del Consell de Govern estableix les equivalències corresponents.
  Per fer comparables les qualificacions de diferents universitats, centres, graus i promocions, la qualificació mitjana de cada expedient es normalitza d’acord amb les condicions que regulen ambdues universitats.
  b) Correspondència de les competències de la titulació d’accés amb les del grau de referència. Es valora l’adequació dels continguts del currículum acadèmic del grau amb què la persona sol•licitant accedeix al màster a les competències adquirides en el grau de referència. Aquesta valoració, la realitza la comissió acadèmica del màster.
  La valoració s’expressa en una puntuació en escala de 0 a 10.
  c) Currículum. El currículum de la persona sol•licitant es valora especialment en aquells aspectes que tinguen a veure amb l’experiència laboral en l’àmbit del màster, la formació contínua i el coneixement d’idiomes estrangers. Els criteris de valoració, els proposa la comissió acadèmica del màster.
  La valoració s’expressa amb una puntuació en escala de 0 a 10.
  Es recomana considerar en la valoració final els tres criteris ressenyats. Els pesos relatius a cada criteri seran fixats pel centre responsable del màster (ERT) sempre dins dels marges següents:
  a)    Expedient acadèmic: 40-60%
  b)    Correspondència de les competències de la titulació d’accés amb les del grau de referència: 40-60%
  c)    Currículum: 0-10%
  Totes les sol•licituds rebudes seran ordenades d’acord amb la puntuació ponderada obtinguda i tenint en compte el criteri de preferència indicat en l’apartat de requisits específics en relació amb les notes d’accés a la universitat i l’acreditació del nivell B2 en llengua estrangera.
   

   

 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 20
  Idioma: Castellà i anglès
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València i Universitat Politècnica de València.
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Màster Universitari en Investigació Biomèdica
  imatge de la noticiaLa investigació biomèdica és un element transcendental per a incrementar el benestar socioeconòmic i la sostenibilitat i millorar la qualitat i expectativa de vida de la ciutadania, ja que permet obtenir: nous coneixements que després són aplicats a una millora de la prevenció i el diagnòstic de les malalties; més seguretat en l’aplicació de fàrmacs i teràpies i un augment de l’eficiència en la utilització dels recursos de salut. Una millor posició en l’àrea d’investigació en salut només estarà determinada per la possibilitat d’oferir línies d’investigació biomèdica en tecnologies farmacèutiques i en tecnologies i ciències de la salut d’alta qualitat, globals, multidisciplinaris i integrades, amb col•laboració entre investigadors i equips bàsics, clínics, de salut pública, salut laboral i salut ambiental pròxims a la realitat assistencial i clínica, orientats a la resolució de problemes.
 • Màster Universitari en Investigació Biomèdica
  Perfil d'ingrés recomanat

  Per a poder ser admés en el màster, els candidats/ les candidates, hauran de ser Llicenciats o Llicenciades o Graduats o Graduades en Medicina, Llicenciats/Llicenciades o Graduats/Graduades en titulacions de l'àrea de ciències de la salut.

  Per a poder ser admés en este Màster, a més d'estar en possessió d'un títol universitari que permeta l'accés a les ensenyances de màster els estudiants amb nacionalitat de països no castellanoparlants que a més procedisquen del sistema educatiu d'un país la llengua dels quals no siga l'espanyol, hauran d'acreditar el nivell B2 de coneixement d'espanyol, definit en la classificació del Marco Comú Europeu de Referència.

 • Màster Universitari en Investigació Biomèdica
  Criteris d'admissió

  En cas d’haver-hi més sol·licituds que places ofertes, la selecció d’admesos es farà segons la valoració dels mèrits següents:
  50% expedient acadèmic.
  30% beques i col·laboració amb els departaments implicats.
  10% publicacions i comunicacions en congressos.
  10% altres mèrits.

  Tots els mèrits al·legats en la preinscripció al Màster han d'acreditar-se documentalment

 • Màster Universitari en Investigació Biomèdica
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/master-investigacion-biomedica
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Màster Universitari en Fisiologia
  imatge de la noticiaEl continu avanç de la investigació en l’àrea de les ciències de la salut, i més concretament en la fisiologia, fa necessària la formació d’investigadors especialistes en aquest camp. Per això, el Màster en Fisiologia per la Universitat de València està dedicat a l’aprofundiment en els aspectes més actuals de la investigació en fisiologia i posa l’èmfasi en els temes relacionats amb l’experiència i especialització del professorat que l’imparteix. L’objectiu bàsic del màster és proporcionar als estudiants una formació investigadora en el camp de la fisiologia que els permeta l’exercici de la seua tasca professional en un àmbit general i amb les competències que els proporcionen els estudis del màster. El màster posseeix orientació investigadora, de manera que, amb la formació rebuda, els titulats i titulades podran accedir a llocs de treball en centres d’investigació relacionats amb l’àrea de la salut, o bé podran continuar la seua formació investigadora amb la realització de la tesi doctoral dins el programa en fisiologia, per iniciar una carrera acadèmica a la universitat, on cal assenyalar que la fisiologia està present en un gran nombre de titulacions actuals.
 • Màster Universitari en Fisiologia
  Perfil d'ingrés recomanat

  Els perfils més adequats per a obtenir un màxim aprofitament d’aquests estudis corresponen a estudiants que procedisquen de graus i llicenciatures en Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Física, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Nutrició i Dietètica, Infermeria, Fisioteràpia, Podologia o Veterinària, així com altres graus afins i llicenciatures equivalents.

 • Màster Universitari en Fisiologia
  Criteris d'admissió

  Els criteris de selecció són els que segueixen:

  - Nota de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o grau: 50%
  - Beques i col•laboració al Dep. de Fisiologia de la Universitat de València: 30%
  - Publicacions i comunicacions en congressos: 10%
  - Altres mèrits: 10%
  Quan es considere convenient, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al•legats en el currículum.
   

 • Màster Universitari en Fisiologia
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 25
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/master-fisiologia
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Màster Universitari en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
  imatge de la noticiaEn l’actualitat, la necessitat creixent de tractaments de reproducció assistida per a tenir descendència ha originat la necessitat formativa d'especialistes en el tema. Especialment els aspectes de laboratori són de desenvolupament recent i estan en evolució constant i, per tant, en els estudis de grau, bé no hi estan inclosos, o bé no permeten adquirir el coneixement suficient per a l'exercici professional. Totes aquestes raons, juntament amb la rellevància internacional del nostre país en aquest àmbit de la biomedicina, han portat biòlegs, farmacèutics, veterinaris i altres llicenciats afins a expressar el seu interès a rebre formació actualitzada en aquesta matèria, fet que justifica, per tant, l'existència d’un programa de postgrau amb aquests continguts. El màster posseeix principalment una orientació professional, que aporten els continguts en si mateixos, potenciada per les pràctiques, que equivalen a un 50% del total dels crèdits i es realitzen en un dels grups de clíniques íntegrament dedicades a la reproducció assistida més important a escala mundial en nombre de tractaments que realitza. Alhora, el màster proporciona una iniciació a la investigació per a l’aplicació posterior tant en l'àmbit universitari com en l’àmbit de la clínica de reproducció.
 • Màster Universitari en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
  Perfil d'ingrés recomanat

  Està adreçat a persones que han finalitzat titulacions prèvies de grau (o llicenciatura) en l'àmbit de les ciències amb perfil biomèdic, en aquest ordre:

  • Biologia
  • Farmàcia
  • Bioquímica
  • Medicina
  • Veterinària
  • Altres afins
  Es valora, a més, l'experiència demostrada en laboratoris de reproducció assistida, l'assistència a cursos, congressos i activitats científiques acreditades i l'experiència demostrada en laboratoris d’investigació bàsica en biomedicina, en aquest ordre.

  Les classes del curs 2021/2022 començaran el 21 de setembre.

 • Màster Universitari en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
  Criteris d'admissió

  La selecció es realitzarà sobre la base de l'experiència i la formació prèvia, científiques i acadèmiques, en l'àrea de la reproducció humana assistida:

  - L'adequació de la formació de l'estudiant al perfil recomanat (50%). Per a això, la CCA valora l'estada en règim de contractació o de pràctiques voluntàries en laboratoris de reproducció assistida, l'assistència a congressos internacionals i nacionals, cursos acreditats per les diferents comunitats autònomes i, dins d'aquests últims, segons la proximitat de la seua temàtica als continguts del màster i la seua durada.
  - L'expedient acadèmic en el grau d'origen (40%).
  - El currículum vitae presentat (amb justificació documental dels mèrits al•legats) (10-20%). En el cas que es considere convenient, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al•legats en el currículum.

   

   

 • Màster Universitari en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
  Crèdits: 120
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 40
  Idioma: Castellà
  Preu: 83,9 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/U75eBdz
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Màster Universitari en Ciències Odontològiques
  imatge de la noticiaAquest màster ofereix formació avançada en l’àrea de l’estomatologia a titulats i titulades dentistes i metges que desitgen aprofundir el seu camp d’investigació. A fi de desenvolupar i millorar la salut oral, tant en l’àmbit de la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les seues malalties com en l’àmbit de la necessària interrelació amb professionals de ciències bàsiques, clíniques i salut pública, aquest màster proporciona coneixements teoricopràctics i metodologies especialitzades per a emprendre el doctorat en Odontologia.
 • Màster Universitari en Ciències Odontològiques
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d’ingrés recomanat és la llicenciatura o el grau en Odontologia, la llicenciatura o el grau en Medicina i metges especialistes en Estomatologia.

  - Acreditació de B2 d'una de les dues llengües pròpies de la Universitat de València que no les tenen com a llengua materna. L’acreditació s’ha de fer mitjançant certificat oficial o  la realització una prova oral i escrita.
   

 • Màster Universitari en Ciències Odontològiques
  Criteris d'admissió

  Es tindrà en compte la formació i l’experiència de l’estudiant, l’expedient acadèmic i el currículum. En igualtat de mèrits es tindrà en compte la relació del sol•licitant amb el Departament d’Estomatologia. En la baremació dels mèrits de l’aspirant es tindrà en compte la valoració següent:
  - Expedient acadèmic: 50%
  - Beques i activitats organitzades pel Departament d’Estomatologia: 30%
  - Publicacions i comunicacions en congressos: 10%
  - Altres mèrits: 10%
   

 • Màster Universitari en Ciències Odontològiques
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/master-ciencias-odontologicas
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica
  imatge de la noticiaEl màster respon a la creixent demanda social d’un coneixement més rigorós sobre l’activitat científica i les seues conseqüències socials i culturals. L’important paper de la ciència, la tecnologia i la medicina en les societats contemporànies fa necessària la investigació sobre el significat social i cultural d’aquestes activitats i la seua relació amb el conjunt de la societat. El màster pretén abordar aquestes qüestions des de la doble perspectiva que ofereix la recerca històrica sobre la ciència i l’estudi sobre la comunicació i la divulgació científica. Es tracta de formar professionals i investigadors amb capacitat crítica i mètodes d’anàlisi refinats i actualitzats, que puguen treballar i investigar en àrees relacionades amb la història de la ciència, la tecnologia i la medicina, la comunicació i la divulgació científica, la gestió de la informació científica i la conservació del patrimoni cultural de la ciència.
 • Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil recomanat per a ingressar en aquest màster correspon al d’una persona amb formació en ciències humanes, ciències socials, ciències experimentals, ciències de la salut o tecnologia, amb actitud oberta al coneixement humà en general i científic en particular, amb interès per la dimensió sociocultural de la ciència des de la perspectiva històrica i actual, i amb capacitat per a la reflexió i l’anàlisi crítica.

  Les persones que aspiren a ingressar en el màster han de posseir un cert coneixement d’idiomes i, particularment, un bon domini de la comprensió de l’anglès escrit i altres llengües de cultura, per a la lectura de la bibliografia especialitzada.

 • Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica
  Criteris d'admissió

  La CCA s’encarrega d’establir un barem d’acord amb els criteris de selecció següents:
  - Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
  - Beques de col•laboració.
  - Cursos.
  - Mèrits d’investigació (publicacions; assistència i participació en congressos i reunions científiques; participació en projectes d’investigació).
  - Experiència professional.

  Es valoraran els mèrits relacionats amb els continguts del màster (història de la ciència i comunicació científica).
   

 • Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Semi-presencial
  Places: 8
  Idioma: Castellà i valencià
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València, Universitat de Alacant i Universitat Miguel Hernandez d'Elx
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masterhc
  Facultat de Medicina i Odontologia
  Campus de Blasco IbáñezAvda. Blasco Ibáñez, 1546010 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
Preguntes freqüents

  L'admissió en els graus UV

 

  Majors 25 anys

 

  Majors 40 anys

 

  Majors 45 anys

 

  Preinscripció

 
Ubicació

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa