Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Presentació

La Universitat de València desenvolupa multitud d'activitats orientades a promoure la emprenedoria i la creació de spin-off universitàries i dirigides a diversos col·lectius: estudiants universitaris, graduats, professors i investigadors, e inversors.

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica s'encarrega de coordinar, articular i impulsar accions de foment de la emprenedoria dutes a terme pels diferents serveis, unitats i oficines universitàries, amb l'objectiu de representar una finestreta única de difusió i promoció de la emprenedoria universitària.

Destaquen els següents actors implicats en la emprenedoria universitària:

 • Secció d’Innovació, Valorització i Emprenedoria del Servei d’Investigació i Innovació: actua com estructura de suport al Vicerectorat d’Investigació, per a la coordinació i gestió del programa EMPREN+ que comprèn totes les iniciatives d’emprenedoria en l’àmbit universitari. Gestiona i assessora a professors i investigadors sobre la viabilitat d’iniciatives empresarials i la definició d'un pla de negoci basat en l'explotació del coneixement i els resultats de recerca propietaris de la Universitat de València.
 • Parc Científic de la Universitat de València: proporciona espais i presta serveis de preincubació, incubació, consolidació i acceleració a empreses derivades de la recerca universitària i altres iniciatives empresarials nascudes en l'àmbit de l'emprenedoria universitaria.
 • UVocupació: realitza activitats d'assessorament a estudiants i de foment de la financiació col·lectiva o micromecenatge (crowdfunding) per a l'engegada dels seus projectes empresarials.
 • Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT): ofereix, a través de la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, un conjunt d'activitats amb l'objectiu de promoure l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari.
 • Càtedres institucionals i d'empresa: Càtedra de Cultura Empresarial, Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria, Càtedra Fundació Bancaixa «Joves Emprenedors», entre altres moltes.

 

 • imatge de la noticia

  07/10/20

  Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació - Programa d'R+D+I.

  S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

 • imatge de la noticia

  14/09/20

  El Consell de Ministres aprova l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027.

  El Consell de Ministres ha aprovat l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que es concep com el marc de referència pluriennal, els objectius de la qual, són compartits per la totalitat de les Administracions Públiques amb competències en matèria de foment de la investigació científica, tècnica i d'innovació.

 • imatge de la noticia

  14/07/20

  Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte del programa «Valoritza i Transfereix» - Convocatòria 2019. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Resolució de 14 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa «Valoritza i Transfereix».

 • imatge de la noticia

  10/07/20

  Premis Variables psicològiques COVID-19 (2020). Relació de persones premiades en el segon sorteig.

  Resolució de 10 de juliol de 2020 del Vicerectorat d’Investigació per la qual es publica la relació de persones premiades en el segon sorteig de l’estudi Variables psicològiques protectores durant la quarentena del COVID-19, del grup d’investigació LABPSITEC-València.

 • imatge de la noticia

  17/06/20

  Jornada de llançament de la Consulta Preliminar al Mercat del repte HABITATGE RESILIENT.

  Jornada de Consulta Preliminar al Mercat per a resoldre mitjançant la Compra Pública d'Innovació el repte "HABITATGE RESILIENT" en l'àmbit de la descarbonització d'habitatges. Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana en amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  05/06/20

  Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte del programa «Valoritza i Transfereix» - Convocatòria 2019. Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades.

  Resolució de 5 de juny de 2020 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa «Valoritza i Transfereix».

 • Call for the recruitment of scientific projects for the edition The Collider 2020

  19/05/20

  Call de Tech 2020. Call for the recruitment of scientific projects for the edition The Collider 2020. Bring your innovation to the market.

  The Collider is pioneering innovation and tech transfer programme that bridges the gap between science and market to create disruptive technology-based spinoffs. To make it possible, the programme fosters an entrepreneurial attitude in universities and uses the researcher – entrepreneur formula to create new high-value companies. The programme focuses on identification and business application of highly disruptive technologies, such as Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, XR/3D, New Materials, Hardware or Robotics.

 • Convocatoria de captación de proyectos científicos para la edición The Collider 2020

  19/05/20

  Call de Tech 2020. Convocatoria de captación de proyectos científicos para la edición The Collider 2020. Lleva tu innovación al mercado.

  The Collider es un programa pionero de innovación y transferencia de tecnología que cierra la brecha entre la ciencia y el mercado para crear spinoffs basados ​​en tecnología disruptiva. Para hacerlo posible, el programa fomenta la actitud emprendedora en las universidades y utiliza la fórmula investigador – emprendedor para crear nuevas empresas de alto valor. El programa se enfoca en la identificación y aplicación comercial de tecnologías altamente disruptivas, como Internet de las cosas, Blockchain, Inteligencia Artificial, XR/3D, Nuevos Materiales, Hardware o Robótica.

 • imatge de la noticia

  13/05/20

  Premis Variables psicològiques COVID-19 (2020). Relació de persones premiades en el primer sorteig.

  Resolució de 13 de maig de 2020 del Vicerectorat d’Investigació per la qual es publica la relació de persones premiades en el primer sorteig de l’estudi Variables psicològiques protectores durant la quarentena del COVID-19, del grup d’investigació LABPSITEC-València.

 • imatge de la noticia

  30/04/20

  Premis Variables psicològiques COVID-19 (2020).

  Resolució de 30 d’abril de 2020 del Vicerectorat d’Investigació per la qual s’aproven les bases i l’obertura del termini per a la concessió dels premis per a l’estudi Variables psicològiques protectores durant la quarentena del COVID-19, del grup d’investigació LABPSITEC-València.