Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Actuacions del Programa de desenvolupament del Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Elaborar una proposta anual d’actuacions del Pla de Prevenció de Riscos Laborals:

  • Llista d’actuacions.
  • Formació i informació en matèria de riscos laborals.
  • Coordinar en matèria de prevenció les activitats empresarials a les instal·lacions.
  • Seguiment d’implantació de les propostes de millora i difusió de bones pràctiques.
  • Analitzar els accidents i incidents produïts al lloc de treball