Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Information and protion service

Sedi

Servei d'Informació i Dinamització

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Menéndez Pelayo, s/n (Aulari III)
46010 València

Facebook: @SediUV

Twitter: @SediUV

Instagram: @SediUV

Horari: de 09:00 a 14:00 hours

Telephone: 963864040

www.uv.es/sedi

acces@uv.es


Campus de Burjassot

C/ Dr. Moliner, 50

Telephone: 96 35 44 060


​Campus dels Tarongers

Aulari Nord

Telephone: 96 38 28 503