foto Miguel Angel Moreno Alcazar
MIGUEL ANGEL MORENO ALCAZAR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9638) 28147
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 12:30. DESPATX 4C11 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 13:30. DESPATX 4C11 FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPATX 4C11 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València