foto Adoracion Borja Sanchis
ADORACION BORJA SANCHIS
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25292
Asignatures impartides i modalitats docents
35223 - Dret financer i tributari ITeòric-Pràctic
35224 - Dret financer i tributari IITeòric-Pràctic
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València