foto Francisco Jose Climent Diranzo
FRANCISCO JOSE CLIMENT DIRANZO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
Departament: Economia Financera i Actuarial
Despacho 5D05 - Facultad de Economía - Avda. de los naranjos s/n - 46022 - Valencia
(9638) 28384
Biografia

Francisco José Climent Diranzo (Llombai-València,1969). Catedràtic d'Universitat en l'Àrea d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de València (Departament d'Economia Financera i Actuarial). Diplomat en Ciències Empresarials (1990), Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1992) i Doctor en Economia (1999) per la Universitat de València.

La seva recerca es centra en els mètodes quantitatius aplicats en Economia Financera, ha publicat en revistes internacionals com Journal of Financial Markets, Energy Policy, International Review of Economics & Finance, Journal of Business Ethics, Quantitative Finance, Financial Analysts Journal, Technological Forecasting and Social Change, Journal of Business Research, Computational Economics, Mathematics, Economic Research o Service Business, així com en revistes nacionals com Spanish Journal of Finance and Accounting, Spanish Review of Financial Economics, Investigaciones Económicas, Cuadernos de Economía o Revista de Estudios Cooperativos (Revesco). A més, ha sigut Investigador Principal en projectes competitius finançats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, la Generalitat Valenciana i Institucions privades. Té reconeguts quatre sexenis d'investigació.

L'activitat docent s'ha centrat en matèries relacionades amb la Matemàtica Financera, els Mercats d'Renda Variable i de Renda Fixa, la Gestió Bancària i l'Econometria Financera, tant en Grau com en Postgrau. Té sis quinquenis reconeguts i el 2014 va obtindre el Premi a l'Excelència Docent en la XIX edició dels Premis Universitat-Societat del Consell Social de la Universitat de València i reconegut per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Per l'activitat docent desenvolupada als periodes 2012-2017 i 2017-2022 va obtindre la qualificació d'Excel·lent al Programa DOCENTIA.

Ha segut el director del Programa de Doctorat interuniversitari en Banca i Finances Cuantitatives i el director del Màster en Gestió Bancària. En l'actualitat és el Coordinador del Programa de Doctorat interuniversitari en Finances i Economia Quantitatives.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 08:30 a 11:30. DESPACHO 5D05
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. DESPACHO 5D05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs