foto Raquel Guillen Catalan
RAQUEL GUILLEN CATALAN
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21807
Biografia

  Raquel Guillén Catalán, llicenciada en Dret per la Universitat de València (2002) i Doctora en Dret per la Universitat de València (2008), amb Excel·lent Cum Laude per unanimitat i premi extraordinari de doctorat, amb la tesi doctoral titulada "El règim jurídic de l'oferta contractual: Desenvolupament i perspectives d'anàlisi". Actualment, treballa com a Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de València (2016). És membre dels grups de recerca Microcluster Estudis de Dret i empresa sobre Tics i del Microcluster Dret Sanitari, genètica i protecció social de la Universitat de València. Les seues àrees d'investigació se centren en el dret contractual, dret dels consumidors, protecció de dades, comerç electrònic i mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes. En aquests àmbits, ha participat en nombrosos projectes R + D + I d'àmbit autonòmic i nacional. Havent dirigit dos d'ells com a investigadora principal. A més, d'haver contribuït a la transferència de resultats al sector productiu, concretament a través de propostes d'elaboració d'informes, implementació d'aspectes jurídics en un determinat sector, creació de guies per a empreses, etc ... Ha realitzat estades d'investigació en prestigiosos centres de investigació, com l'European University Institute, l'Institute of Advanced Legal Studies, la Stanford Law School, Universitat la Sapienza, l'Institut A. CICU. A més, col·labora amb la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana des de 2009.   

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX 2.D04
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX 2.D04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes