foto Rosa Maria Litago Lledo
ROSA MARIA LITAGO LLEDO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25298
Asignatures impartides i modalitats docents
35223 - Dret financer i tributari ITeòric-Pràctic
35229 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35320 - Treball fi de grau en ADE-DretTreball fi d'estudis
35321 - Pràctiques externes d'ADE-dretPrácticum
42556 - Pràctica tributàriaTeoria
42569 - Práctica profesional IIPrácticum
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 10:35 a 13:35. DESPATX 2B09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València