foto Maria de la Paz Lloria Garcia
MARIA DE LA PAZ LLORIA GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Vicesecretari/a General Universitat
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25238
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:30. 4C09- FACULTAT DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes