foto Mireia Llobera Vila
MIREIA LLOBERA VILA
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
28515
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 14:30 a 17:00. E04 FACULTAT DE SOCIALS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Organització d'activitats de R+D
Participacions a Congressos