foto Maria Sonia Rodriguez de Llamas
MARIA SONIA RODRIGUEZ DE LLAMAS
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Cap de Seccio-Servei
Cap d'Iniciatives Front a la Violencia Masclista
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21808
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. DESPATX 2.E02
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPATX 2.E02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum