foto Maria Sonia Rodriguez de Llamas
MARIA SONIA RODRIGUEZ DE LLAMAS
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Cap de Seccio-Servei
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21808
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 11:30. DESPATX 2E-02
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 11:30. DESPATX 2E-02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum