Logo del portal
Expertise Ruta de la Seda
Ángel Latorre Latorre
ÁNGEL LATORRE LATORRE

Expertise Ruta de la Seda en Necessitats Específiques en el Context Educatiu a Cultures Orientals.

PDI Catedràtic d'Escola Universitària.

Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ.
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ.

Facultat de Psicologia.
Universitat de València.

Angel.latorre@uv.es
Biografia

Especialització

El professor Angel Latorre Latorre és Catedràtic d'Escola Universitària del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació en la Universitat de València. És especialista en l'àmbit de la Psicologia Escolar i les Necessitats Específiques de Suport Educatiu, temàtica sobre la qual ha publicat diversos llibres i impartit nombroses conferències. És el coordinador de la línia d'investigació “Psicologia Escolar”, i ha col·laborat en diverses investigacions sobre els processos d'ensenyament/aprenentatge en les aules.

En els últims  anys coordina el Servei d'Atenció Psicològica Externa, programa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, que amb la col·laboració del Col·legi de Psicòlegs i les Universitats de València, Miguel Hernández i Jaume I s'encarrega de realitzar intervenció psicològica educativa en els casos de conflicte escolar que no poden ser resolts en els centres educatius i es deriven a professionals externs que realitzen intervencions específiques. 

Com a Psicòleg sempre ha estat interessat per les relacions socials en l'aula per a integrar a aquells alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. I també ha sigut centre del seu interès professional les interaccions entre diverses cultures que possibiliten una interculturalitat real. Fruit d'aquest interès cal destacar els seus recents Viatges a Xina, Tibet i Turquia. En aquests viatges ha analitzat la situació de xiquets amb necessitat específica de suport educatiu i poblacions amb el risc d'exclusió social, publicant les dades obtingudes.