Logo del portal
Expertise Ruta de la Seda
Antonio Sánchez Ándres
ANTONIO SÁNCHEZ ÁNDRES

Expertise Ruta de la Seda en POLÍTICA ECONÒMICA I ECONOMIA A RÚSSIA I LA XINA

PDI  Titular de Universitat
Àrea de coneixement: POLÍTICA ECONÒMICA I ECONOMIA A RÚSSIA I LA XINA.
Departament: ECONOMIA APLICADA.
Facultat d'Economía.
Universitat de València.
 

Tono.Sanchez@uv.es
Biografia

Especialització

Respecte a Rússia, anàlisi de la política econòmica aplicada, així com l'evolució econòmica. També anàlisi sobre transformació industrial i sobre energia. Anàlisi de política exterior i política econòmica exterior de Rússia, en especial, els aspectes de les relacions econòmiques i energètiques Rússia-Unió Europea i estudis sobre relacions comeciales Rússia-Espanya.

 

Publicacions

 • Sánchez Andrés, Antonio (2010): “Rusia y la política energética de la UE”. Investigaciones regionales, nº17, pp.165-194.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2010): "Las relaciones económicas entre Rusia y Asia central" Información Comercial Española, nº.857, pp.79-95.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2011): La economía rusa en la crisis mundial: Una valoración de la etapa Medvedev". Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº96, pp.45-61.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2011): "España-China: Una década de comercio mutuo". Boletín Económico de Información Comercial Española. nº.3010, pp.39-48. 
 • Sánchez Andrés, Antonio. (2012): “Crisis y expansión en las relaciones comerciales hispano-rusas”. Boletín Económico de Información Comercial Española. nº.3032, pp.55-63.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2014): "Rusia y la independencia energética exterior de EE.UU". Economía Exterior, nº.68, pp.55-61.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2014): “El comercio exterior hispano-ruso en la encrucijada”. Boletín Económico de Información Comercial Española. nº.3057, pp.49-56.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2014): “¿De la crisis al resurgimiento?. La industria militar rusa en el siglo XXI  Nueva sociedad (Argentina), nº.253 (sept-oct), pp.187-198.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2015): "Las relaciones comerciales hispano-chinas durante la crisis económica". Boletín Económico de Información Comercial Española. nº.3087, pp.47-54.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2016): "Rusia" en Sánchez, A y Tomás Carpi, J.A. (dir.) (2016): Política Económica 2015. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.77-81
 • Sánchez Andrés, Antonio (2016): "China" en Sánchez, A y Tomás Carpi, J.A. (dir.) (2016): Política Económica 2015. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.47-52.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2016): “Política comercial exterior de la Unión Europea y sanciones a Rusia”. Cuadernos Económicos de Información Comercial Española, nº.91, pp.223-237.
 • Sánchez Andrés, Antonio (2017): "Rusia" en Sánchez, A y Tomás Carpi, J.A. (dir.) (2017): Política Económica 2015. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.75-80
 • Sánchez Andrés, Antonio (2017): "China" en Sánchez, A y Tomás Carpi, J.A. (dir.) (2017): Política Económica 2015. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.51-56.