Logo del portal
Expertise Ruta de la Seda
Daniel Muñoz Navarro
DANIEL MUÑOZ NAVARRO

Expertise Ruta de la Seda en Producció i comercialització de la seda valenciana en l'àmbit del Mediterràni (ss.XVI-XVIII).

PDI AJUDANT DR. 

Àrea de coneixement: PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA SEDA VALENCIANA EN L'ÀMBIT MEDITERRÀNI (ss.XVI-XVIII).

Departament: Àrea Moderna, HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA.

Facultat de Geografia i Història.

Universitat de València.

Daniel.Munoz@uv.es
Biografia

Especialització

L'estudi de la importància de la seda per a la història del regne de València ha centrat l'interès d'algunes de les meues publicacions. En elles, remarque el paper de la seda com a element estratègic per al desenvolupament econòmic valencià durant l'Edat Moderna i l'engegada d'una transformació productiva, tant agrària com a industrial, que va permetre desenvolupar important rutes comercials, dins del Mediterrani per als segles XVI i XVII, i fora d'ell en la centúria posterior, arribant a comercialitzar la major part de la producció de sedes valencianes a Amèrica durant el segle XVIII.

Publicacions

  • Ricardo Franch Benavent, Daniel Muñoz Navarro, Luis M. Rosado Calatayud: "La reproducción de los maestros y la transformación de las condiciones sociales de los miembros del Colegio de Arte Mayor de la Seda de Valencia en el siglo XVIII". Revista de historia industrial, 65, 2016, págs. 15-49.
  • Daniel Muñoz Navarro: "Per camins inussitats i sendes molt apartades". Contrabando de seda valenciana hacia Castilla durante la segunda mitad del siglo XVI. Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 33, 2015, págs. 229-241.
  • Daniel Muñoz Navarro: "Comercio de tejidos al por menor en la Valencia del siglo XVIII. Los Sumbiela y los Solernou. Dos linajes de botigueros de ropas". Estudis: Revista de historia moderna, 34, 2008, págs. 285-302